קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

רשימת קשר בעלי תפקידים תחום וותיקים - אגף קהילה ורווחה

טלפון במשרד 6520066/7

שם

מזכירות אגף קהילה ורווחה

6520182 6520074 6520088 6520183 6520176

מנהלת אגף קהילה ורווחה

מועדוני ותיקים בישובים + מנהלת תחום ותיקים באגף ומועדונים מועשרים

מנהלת קהילה לדורות

רכזת חברתית ודיגיטלית

רכזת ותיקים פרטנית ועו"ס לחוק החוסים

6520066/7

מרכז לטיפול רגשי לוותיק ומשפחתו – באמצעות עו"ס מרחבית

6520103 6520171

מזכירות עמותת ותיקי עמק יזרעאל

קתדרת עמק יזרעאל

052-4517779 076-5302003

ותיקים בעבודה – מעברים בעמק

קתדרת עמק יזרעאל / 56

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker