קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

רשימת קשר בעלי תפקידים - עמותת וותיקי העמק

טלפון במשרד

שם

6520104 6520725 6520108 6520104 6520733 6520135

מנכ"לית עמותת ותיקי העמק

מנהלת תחום תרבות ופנאי

מנהלת יחידת איתן

מנהלת קהילה תומכת

מנהלת הבריכה הטיפולית

עו"סית העמותה

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker