קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

* הסבר מבנה יום א' חווית למידה גמישה ומקיפה במבנה הייחודי של לימודי יום א'

קורסים שנתיים הנלמדים לאורך כל שנת הלימודים מידי יום א'. 2 יום א' מבוסס על מפגשים שנתיים בני שעה וחצי כל אחד, בין שני הקורסים 30 כל קורס הוא בהיקף של יש הפסקה של חצי שעה. ישנה אפשרות בחירה בין מגוון קורסים. עליכם לבחור בהרשמה קורס אחד ממגוון קורסי השיעור הראשון וקורס אחד ממגוון קורסי השיעור השני. הקורס הנוסף ₪ 950 מפגשים / הרצאות היא 30 עלות לימודי יום א' לקורס אחד בן באותו היקף הוא ללא עלות. מפגשים של שעה וחצי כל 30 קורסים בני 2 - אתם זכאים ל ₪ 950 כלומר במחיר מפגשים / הרצאות). 60 - אחד. (סה"כ במידה ולא מצאתם.ן את מקומכם.ן בקורס שבחרתם.ן, ישנה אפשרות, בתיאום עם צוות הקתדרה, להחליפו בקורס אחר המתקיים ביום א' באותן שעות.

7 / שנת הלימודים תשפ״ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker