קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

9:00-10:30 שיעור ראשון יום ראשון

"בין הפסיפס לויטראז" > 111 קורס

אמנות, אדריכלות, היסטוריה וארכיאולוגיה, חברה וקהילה בעולם היהודי

ד"ר חגי עמיצור מרצה: בית הכנסת היה מאז ומעולם ליבה הפועם של הקהילה היהודית. ככזה, היה תמיד מקור לגאוה של הקהילה, ומתוך כך עוטר וקושט, נבנה לגובה, ושימש כמסר של הקהילה לעולם שמסביב. במהלך השנה נצעד לאורך ההיסטוריה ונעסוק בסוגיות של ארכיטקטורה, ארכיאולוגיה, אמנות, חברה וקהילה. נצעד עם קהילות ישראל השונות, גמלא ומצדה, דורא אירופוס על גדת הפרת, סרדיס, רומא, תימן ומצרים. נחזור עם עם ישראל השב לארצו לבתי כנסת במושבות, בערים – תל אביב, ירושלים, ועד לבתי כנסת ההולכים ומוקמים בשנים האחרונות בקיבוצים חילוניים ברחבי הארץ. במהלך השנה נעסוק בזרמים השונים בעם ישראל – אורתודוקסים, קונסרבטיבים ורפורמים, ונראה כיצד באות לידי ביטוי תפיסות העולם השונות בעולם בתי הכנסת.

בין דת למוסר בתנ"ך > 112 קורס הרב ד"ר איריס יניב מרצה:

מה עושה אדם בתקופת המקרא כאשר צו האל סותר את צו מצפונו או את כללי המוסר? כיום אנחנו קוראים לזה "פקודה בלתי חוקית בעליל", אבל המושג הזה, כמובן, אינו רלוונטי למקרא. בקורס נעסוק בטקסטים מקראיים בהם עולה מתח בין הציות לצו האלוהי לבין המצפון או המוסר: סיפור עקידת יצחק, הצו להשמדת עמלק (ועמים נוספים), ועוד. כמו כן, נבחן מהי דעת הנביאים הקלאסיים בסוגיית המוסר לעומת הפולחן, כלומר: מה מגדיר אדם שהולך בדרך ה' – שמירת הפולחן או הקפדה על המוסר?

קתדרת עמק יזרעאל / 8

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker