FILA קטלוג מוצרים 2020-2021

אשר 1970 המותג האיטלקי הותיק מאז מהווה שם נרדף לכתיבה בקרב דורות רבים של תלמידים. היום, ליין מוצרי הכתיבה של עונה על צרכי היום יום באופן TRATTO מושלם, עטים, טושים, מדגישים ועוד כלי כתיבה מצוינים ורבים לבית, לביה”ס או למשרד, אשר גם בעידן הדיגיטאלי מספקים חווית רישום וכתיבה יצירתית.

Made with FlippingBook - Online catalogs