2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

10

12

01

8

2

ספטולות המגיעות במגוון מידות וצורות. אידיאליות לכל טכניקות הצביעה המסורתיות בצבעים סמיכים והכנת חומרים לרקעים. הספטולות גמישות, עמידות ובעלות ידיות עץ. מאפשרות שליטה מושלמת על גבי משטחים. ניתנות לשימוש על מנת ליצור תבליטים עם משחות אקריליות. ספטולות

ו

צ

ת

ר

ת

M

א

A D E W

י ל ט י

ה

I T

01

7655001

H

Y

I

L

T

A

2

7655002

8

7655008

10

7655010

12

7655012

22

7655022

23

7655023

24

7655024

26

7655026

28

7655028

/ 162

23

22

28

24

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker