2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

נוסדה בלונדון, DALER ROWNEY חברת על ידי האחים ריצ'ארד ותומאס 1783- אנגליה ב Gerorge Rowney ראוני אשר קראו לחברה . בתחילת הדרך התמקדה החברה Company במכירת אבקה לפאות וחומרי בישום אך מהר מאוד עברו למכירת צבעים לאמנים וגדלה להיות אחת מיצרניות המובילות בעולם של חומרי אמ ־ נות לאמנים מקצועיים ולסטודנטים לאמנות. נקנתה החברה 1983- שנה לאחר מכן, ב 200 על ידי חברת דאלר ושינתה את שמה לחברת .Daler Rowney נרכשה שוב החברה על ידי קבוצת 2016- ב אשר ממשיכה בשימור המוניטין המעולה FILA של החברה כיצרנית מוצרי אמנות המספקים לאומן את האיכות הטובה ביותר שיוכל לבקש עבור יצירת האמנות שלו.

165 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker