2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

שנים לפעילותו! למעלה מחמש מאות עברו מאז 528 יחגוג את ARCHES® , מפעל הנייר 2020 בשנת ARCHES® והתשוקה לייצור נייר לא פחתה אצלנו אפילו במעט. חברת ARCHES® ייצור הנייר הראשון של גאה להיות המובילה בעולם בייצור נייר ואחת מהחברות הבודדות בצרפת המחזיקות בתעודת ), המעידה ומכירה בידע ובשיטות Living Heritage Company) "Entreprise du Patrimoine Vivant"- ה הייצור המסורתיות של מוצריה על אדמת צרפת. מאז ועד היום נחשבים הטובים ברחבי הגלובוס בקרב אומנים מוערכים כאשר היהלום ARCHES® ניירות ששיטת הייצור הייחודית שלו ויכולות הייבוש המדהימות ARCHES® AQUARELLE שבכתר הוא נייר בעולם לנייר לצבעי מים. 1 ממקמת אותו כמספר והעתיד נראה מבטיח. כקבוצה המובילה בעולם האמנות FILA לקבוצת ARCHES® הצטרפה 2019 בשנת המקצועית אנו בטוחים כי דרכנו השלובה תוביל ליצירה משמעותית.

מארי-קלייר מישל ARCHES® דירקטור שיווק,

43 /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker