2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

המומחיות של בייצור נייר Vosgian עמק

, היא לב אזור יצרני הנייר של צרפת, ARCHES® בה ממוקמת טחנת הנייר Vosgian עמק בה המים הטבעיים הזורמים בעמק הם באיכות גבוהה ביותר ההכרחית לייצור ניירות מעולים. הידע של תושבי העמק בייצור נייר מועבר דור אחר דור ובא לידי ביטוי ביכולת ייצור הנייר המעולה הנרכשת הן במוסדות ייעודים והן היומיומית במפעלים המייצרים כבר מאות שנים באזור.

/ 46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker