קתדרה "מעיינות הדעת" - גיל עוז - תוכנית פעילות תשפ"ג 2022-2023

כללים ונוהלים

ההשתתפות בחוג מותנית בהרשמה מראש, הכוללת מילוי פרטי כרטיס אשראי

לצורך תשלום. י”א תשרי | 6.10.22 ההרשמה פתוחה עד לתאריך

נרשמים באמצעות:

אתר אינטרנט, veredruss@gmail.com או במייל: | 04-6757402/3 : טלפון למשרד פתיחת כל חוג מותנית במספר נרשמים.

תשלום:

ייגבו על הרשמה. ₪ 30 : דמי הרשמה חוגי אמנות: התשלום הוא על השתתפות בחוג. על חומרים ייגבה תשלום בנפרד, לפי צריכה. מערך החוגים בגיל עוז מסובסד ע”י העמותה ובעזרת תמיכת המועצה האזורית עמק ממחיר החוג. 50% המעיינות. משתתפים שאינם תושבי עמק המעיינות יחוייבו בתוספת שינויי הרשמה והחזרים: * על שינוי ו/או ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בדואר אלקטרוני )מייל(. ימים לפני פתיחת החוג, לא יהיה חיוב עבור החוג 10 * במקרה של ביטול הרשמה עד * הצטרפות מאוחרת לחוג: עד המפגש השלישי – בתשלום מלא. ממפגש רביעי ואילך * במקרה של הפסקת השתתפות מהמפגש השלישי ואילך, יתבצע חיוב מלא ולא יהיו החזרים. בתשלום החלק היחסי למספר המפגשים שנותרו. * היעדרות מפעילות איננה מזכה בהחזר או הפחתה בתשלום. * מועדי החופשות מותאמים ללוח החופשות של משרד החינוך, ולפי מועדי ההרצאות המפורסמים מראש. חוג חלופי. במידה ולא יימצא כזה, יוחזר החלק היחסי של שכר הלימוד למשתתפים. * חוג שיופסק עקב מיעוט משתתפים )בשל נשירה( – ייעשה מאמץ משותף למציאת * אין הנחות משפחתיות. מעלות 20% * במקרה של הפסקת השתתפות עד המפגש השני )כולל(, יהיה חיוב על )למעט דמי ההרשמה(. החוג, או שניתן יהיה להמיר בחוג חליפי )לפי עלותו(.

חדר הכושר מאובזר היטב, מתאים לכל רמות הכושר הגופני לנשים וגברים מאפשר מגוון פעילויות לשיפור הבריאות, בליווי תוכנית אישית לכל מתאמן. אימון בחדר כושר משפר תיפקודים - איזון לחץ דם והפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם ולאירועים מוחיים. משפר גמישות מפרקים ותנועתיות. משפר קואורדינציה ושיווי משקל. תורם לשיפור בטיחות ההליכה וצמצום הנפילות. ש”ח לחודש 120 - מחיר | התשלום הוא רבעוני 12:00 עד 08:00 ימים א’ ב’ ג’ ד’ ה’ בין השעות “כושר במעיינות” - לאנשים אחרי ניתוח, שברים אירוע לב ומחלה דני שור מדריך כושר מוסמך מתמחה בבניית תכנית שיקומית אף פעם לא מאוחר להתחיל

04-6757402/3 לפרטים והרשמה: משרד גיל עוז

ומעלה. 65 ת גופנית, היא בני הגיל ה שנתרמת הכי הרבה מפעי וכ ים כי מחקרים מ

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online