קתדרה "מעיינות הדעת" - גיל עוז - תוכנית פעילות תשפ"ג 2022-2023