קתדרה "מעיינות הדעת" - גיל עוז - תוכנית פעילות תשפ"ג 2022-2023

יום א'

הרצאות

רחובות הערים ושמות הגיבורים - ד’ר חגי ספר

23.10.22 - 5.2.23 הרצאות 15 - 1 סמסטר ש”ח 400 - מחיר

ד’ר חגי ספר: היסטוריון ומרצה

יום א' 08:30-10:00

ההרצאות ייפתחו בכתב חידה שבו רמזים לשם של רחוב באחת מערי הארץ. הרחוב יהיה תמיד על שם דמות או אירוע מההיסטוריה של ארץ ישראל. אחרי הפתרון המשותף, תעסוק ההרצאה בתולדות הדמות או האירוע שעל שמם הרחוב.

בהאחזות הנח”ל בסיני - מורן גלאון

5.3.23 - 25.6.23 הרצאות 15 - 2 סמסטר ש”ח 650 - מחיר

מורן גלאון: היסטוריון של ההתישבות הציונית החדשה, חוקר ומדריך טיולים.

יום א' 08:30-10:00

הניסיונות להקים התיישבות יהודית בסיני בימי העלייה - סיפורו של חצי האי סיני הראשונה, מבצע עובדה, הקמת העיר אילת, צינור הנפט אילת חיפה, מלחמת סיני, היאחזויות הנח''ל, הקמת העיר ימית, אופירה, פסטיבל נואיבה, הסכם השלום עם מצריים ופינוי ההתיישבות היהודית כולה. המאבק הפוליטי ותוצאותיו.

שיתוף חלומות - אלה שבת

23.10.22 - מפגשים החל מ 30 - שנתי ש”ח 950 - מחיר

אלה שבת, יועצת ביוגרפית - ליווי ריגשי מתוך התבוננות על ביוגרפיית האדם.

יום א' 08:30-10:00

הנסתרת מהחשיבה הרציונלית, זוהי שפה של אינטואיציה וידיעה מעבר ללוגי ולמעשי. החלום הוא פתח ושער להבנה של עולמנו הפנימי, לחלומות שפה סמלית שיח קבוצתי בנושא חלימה מאפשר: אפשרות לחולם לגלות פרטים שהחמיץ, והרחבת מקור עשיר לתובנות העשויות להאיר רבדים רבים של החולם. | תמונת החלום

סוגיות במשפט וקרימינולוגיה - עו”ד אבי יונה

אברהם)אבי( יונה - עורך דין נוטריון ומגשר, מרצה בנושאי חוק ומשפט, אתיקה ומוסר, הטרדה מינית וסדרי שלטון ומשפט.

23.10.22 - 1.1.23 הרצאות 10 סדרה של ש”ח 550 - מחיר

יום א' 10:30-12:00

ההרצאות יספקו הצצה לעולם הפשיעה והעבריינות בארץ ובחו"ל. נסקור את מערך בתי הסוהר וארגוני הפשיעה ונתוודע אל מלאכתם של הקרימינולוגים, עורכי הדין והשופטים. נתמקד בהליכי מימוש זכויות משפטיות ובחשיבות הניסוח וכוחה של המילה הכתובה.

פוליטיקה ותקשורת - עידן הלמן

עידן הלמן - שימשה עוזרת פרלמנטרית שנה בייעוץ 25 בכנסת ויועצת פוליטית ועסקה תקשורת ודוברות.

22.1.23 - 26.3.23 הרצאות 10 סדרה של ש”ח 350 - מחיר

יום א' 10:30-12:00

עם הקשרים אקטואלים. הקורס יכלול: סקירה אקטואלית/ מבט על אירועים ופרשיות בחיי המדינה והמדינה שבדרך ומבט על אישים מרכזיים מהפוליטיקה והתקשורת הישראלית לאורך השנים

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online