חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

מצלמות, ותגבור תשתיות הביטחון והאכיפה מצלמות ניידות ונייחות 350 התקנת כ- מיליון 3 ברחבי העיר בעלות של מעל ל ש"ח – שוק תלפיות, חליסה, ואדי ניסנאס, הפארק הצירי, מרכז הכרמל, חופי הים, רחוב שפירא, גן אזולאי, גן בנימין, טיילת לואי, גן האם, חטיבת כרמלי, בן גוריון, בת גלים, קריית אליעזר, ח'טיב, ברל כצנלסון ועוד, כולל תכנון להתקנת עשרות נוספות עד סוף השנה.

הקמת יחידת ביטחון מיוחדת של עיריית חיפה הוקמה יחידת האופנועים של 2022 בשנת אופנועים כבדים. 8 עיריית חיפה, הכוללת היחידה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל ומגיעה למוקדי פשע לעיתים רבות לפני המשטרה, מעכבת חשודים ומזמנת את כוחות הביטחון. באותן שנים אוחדו יחידות הפיקוח והאכיפה, גויסו עשרות עובדי כוח שיטור מיוחד לפעילות ברחבי העיר ולשיתוף פעולה עם משטרת 33 , 32 מיליון ש"ח. 12 ישראל בעלות של כ והנה על קצה המזלג מתרומתם העצומה לתחושת הבטחון האישי בעיר: "חיפה: פקחי אגף האכיפה העירוני סיכלו 34 עסקת סמים. 35 , 90 הגענו למקום ממש בדקה ה- "חיפה: שודד אלים נתפס על חם בשכונת 36 הדר" "פקחי עיריית חיפה סייעו ללכוד גנב 37 סדרתי" 38 סיכול עסקת סמים

הרחבת מערך המצילים בחופי הים ושעות הפעילות לאחר משא ומתן ארוך עם ועד העובדים, נציגי המצילים, משרד האוצר ומשרד הפנים, הארכנו את שעות העבודה של תחנות ההצלה בחודשי הקיץ עד השעה 29 .19:00 תחנות הצלה בחודשי 3 דאגנו להפעלת כמו כן דאגנו להוסיף תחנת הצלה 30 החורף. 31 חדשה בחוף הדרומי.

) 7.10.21( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 32 ) 6.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 33 ) 6.6.22 ," . (פורטל "רשויות 34 ) 6.3.23 ," . (אתר "כלבו 35 ) 21.3.23 , תאריך NWS . (אתר 36 ) 9.2.23 , . (עיריית חיפה 37 ) 15.7.21 ," . (אתר "מיינט חיפה 38

) 6.8.19( " . לסיקור באתר "זמן ישראל 29 ) 11.21- ו 11.20( " . לסיקור באתרים "ניוזים" ו"כלבו 30 ) 27.3.23( " . לסיקור באתר "חי פה 31

16

Made with FlippingBook Ebook Creator