חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

מדיניות תכנון השכונות, התחדשות עירונית, תכניות לטווח ארוך, תחבורה וחניה "העיר הנוחה" זו היתה קדנציה של עשיית סדר עמוק בתכניות בניין העיר. ממצב של היעדר תכניות מסודרות תכניות אב, מדיניות בניה 40 לעיר וכאוס מוחלט במדיניות התכנון והבניה, חיפה מציגה היום מעל ל ותכניות התחדשות עירונית של רובעים בעיר, עם התייחסות לתחבורה ציבורית, לחניה, לפתרונות ארוכי טווח כמו חיבור השכונות הכלואות, והכל תוך ראייה מערכתית של מבני הציבור, מוסדות החינוך והמרחב הציבורי בתכנון מתקדם ועכשווי. עכשיו, אחרי שעשינו סדר, בקדנציה הבאה נפנה לעבוד על המימוש.

על פי דוחות רשמיים של הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון, חיפה הפכה בשלוש השנים האחרונות לעיר הראשונה בארץ בכמות ובאיכות התוכניות להתחדשות עירונית: לצפייה בדו"ח של הרשות 2021 התחדשות עירונית לשנת 2 , 1 הממשלתית להתחדשות עירונית חתמתי בשם עיריית חיפה 2022 בשנת על הסכם מסגרת עם הרשות להתחדשות עירונית. בזכות ההסכם תקבל העיר חיפה תקציב של עשרות מליוני ש"ח ממשרד השיכון, עבור שיקום תשתיות בשכונות 2023 שנים. בשנת 5 מתחדשות, במשך מליון ש"ח. 13 קיבלה חיפה , 2022 היתרי בנייה הוענקו בשנת 1,770 מהתקופה שלפני הקורונה. 18% עלייה של אנו פועלים לחיזוק העבודה המקצועית ברישוי במינהל ההנדסה, תוך שמירה על תכנון קפדני, שכולל בתוכו הקמת מבני ציבור, חיזוק המבנים בפני רעידות אדמה, החלפת התשתיות החיצוניות, פתרונות תחבורה וחנייה, פיתוח המרחב והגנים הציבוריים, בהתאמה לאוכלוסיות הוותיקות והחדשות שנכנסות לפרויקטים אלה. ישנה עדיין עבודה רבה לשיפור השירות במינהל 3 ההנדסה, עליה אנו עובדים בימים אלה. שיא של כל הזמנים בהיתרי הבניה בעיר

תכניות התחדשות של שכונות ותיקות תכניות ההתחדשות לשכונות ורובעים שונים ברחבי חיפה מציגים חזון תכנוני אורבאני מתקדם לשכונות הוותיקות של חיפה – עם בנייה מרקמית (בניה בנפחים וגבהים משתנים, ולא רק מגדלים), מרחב ציבורי עשיר בשטחים ציבוריים פתוחים וירוקים, עירוב שימושי קרקע וקומת רחוב שוקקת חיים, תשתיות תחבורה (שבילי אופניים ותחבורה ציבורית), מתחמי תעסוקה קרובים המאפשרים עבודה קרובה לבית, פיזור שימושים ציבוריים במרחקי הליכה נוחים ועוד. מדובר בתכניות שמטמיעות את ערכי התכנון המתקדמים בעולם. אלף יחידות דיור שיבנו בעשורים הבאים 81 התכניות מציגות תוספת פוטנציאלית של כ במסגרת תכניות אב ומתאר שכונתיות. התוכניות מקודמות באופן מדורג ולכן לכל תכנית 4 סטטוס תכנוני שונה. 2021 הוצגה בועדה המקומית בחודש מרץ תכנית התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 לאחר תהליך שיתוף ציבור. . למידע כללי על התוכניות השכונתיות להתחדשות עירונית באתר עיריית חיפה 4 . לתוכנית התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו באתר "תובנות" 5 . למידע על התחדשות קריית אליעזר וקריית אליהו באתר עיריית חיפה 6 ) 14.9.22 " (תאריך NWS . סיקור אחד המיזמים שיוצא לדרך באתר "חדשות 7 ) 21.2.23( " . סטטוס התקדמות באתר "מאקו 8 . מיזם ייחודי של התחדשות עירונית חברתית בתמיכת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לפירוט באתר 9 ) 14.9.22( הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ) 12.12.19( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 10

) 87 , ראו עמוד PDF . (קובץ 1 ) 9.6.21( " . לסיקור באתר "כלבו 2 ) 20.6.23( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 3

25

Made with FlippingBook Ebook Creator