חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

תכניות התחדשות המרכזים העירוניים של חיפה וחיזוקם כמרכזי המסחר, העסקים והתרבות מדובר בתכניות התחדשות עירונית שאינן מבוססות על מנגנוני פינוי בינוי, אלא מציגות פתרונות מורכבים בשל התייחסותן למרקם עירוני היסטורי, מבנים לשימור, מבני ציבור עירוניים משמעותיים ועוד.

תכנית להתחדשות ואדי ניסנאס תכנית ייחודית שהציבה לעצמה למטרה את השימור של מרקם הבנייה ההיסטורי והייחודי של אחד מהרובעים הותיקים בעיר. מדובר בתכנית רגישה, מדויקת, שמתוכננת "בפינצטה", ומקודמת תוך קיום מספר 27 , 26 אירועי שיתוף ציבור עם תושבי השכונה. מפת דרכים להתחדשות הדר הכרמל תכנית עבודה מעמיקה ורבת רבדים להתחדשות הדר הכרמל, לב העיר ששקע בעשורים האחרונים מאז כניסתם של מרכזי הקניות לחיינו, ובעקבות שינויים תחבורתיים שהפכו את הלב העירוני ללא נגיש. התכנית החלה להיות מיושמת בשנה האחרונה, במספר פרויקטים בודדים, ותקודם ביתר 28 שאת בקדנציה הבאה.

תכנית התחדשות שכונות החוף – נווה דוד, אושרה בוועדה שער העליה ועין הים – , לאחר תהליך 2021 המקומית בחודש מרץ 13 , 12 , 11 שיתוף ציבור. תכנית התחדשות קרית חיים מערבית אושרה בוועדה המקומית בחודש נובמבר 15 , 14 לאחר תהליך שיתוף ציבור. 2020 תכנית התחדשות קריית שפרינצק ורמת הוצגה בוועדה המקומית בחודש שאול 17 , 16 לאחר תהליך שיתוף ציבור. 2020 דצמבר הוצגה תכנית להתחדשות נווה שאנן לאחר 2020 בוועדה המקומית בפברואר תהליך שיתוף ציבור וכבר רואים התחלה 19 , 18 של יישום עקרונות התוכנית בפועל. לאחר מאמצים רבים, התקבל אישור ממשרד השיכון לקדם גם תכניות התחדשות נווה פז, נווה עירונית לשכונות הוותיקות 20 . יוסף, תל עמל, חליסה ורמת ויז'ניץ

שמכפילה את שטחי תכנית רובע הנמל 22 , 21 התעסוקה באזור העיר התחתית:

לצדה מקודמת תכנית חדשה ל"סיטי" של חיפה (בשלבי הכנה סופיים לקראת הצגה לועדה המקומית);

תכנית להתחדשות מתחם סירקין ושוק 25 , 24 , 23 תלפיות

2021 מספר יחידות דיור בתוכניות אב ומתאר שכונתיות

2022 נתונים מדוח הרשות להתחדשות עירונית

) 9.3.21( " . לסיקור באתר "חי פה 11 ) 4.9.22( " . לסיקור באתר "דה מרקר לייבלס 12 . למידע על התחדשות שכונות החוף באתר עיריית 13 חיפה ) 10.11.20( " . לסיקור באתר "מגדילים 14 . למידע על התחדשות קריית חיים מערבית באתר 15 עיריית חיפה ) 7.12.20( " . לסיקור באתר "כלבו 16 .למידע על התחדשות קריית שפרינצק ורמת שאול 17 באתר עיריית חיפה . למידע על התחדשות נווה שאנן באתר עיריית 18 חיפה

) 10.9.19( " . לסיקור באתר "חי פה 21 ) 15.9.19( " . לסיקור באתר "כלבו 22 ) 26.2.20( " . לסיקור באתר "מגדילים 23 ) 25.2.20( " . לסיקור באתר "כלבו 24 . למידע על התחדשות מתחם סירקין באתר עיריית 25 חיפה

. להודעת דוברות באתר עיריית חיפה 26 ) 17.12.20( . לתוכנית התחדשות ואדי ניסנאס באתר "תובנות" 27 ) 11.7.22( " 2030 . לפירוט באתר "חיפה 28

) 24.1.23( " . לסיקור באתר "ויינט 19 ) 24.1.23( " . לסיקור באתר "כלבו 20

26

Made with FlippingBook Ebook Creator