חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

עדכוני מדיניות בניה למרבה הצער, במשולש היחסים הבלתי אפשרי שנרקם בעיר בעשורים האחרונים, המאבקים בין התושבים, היזמים והעירייה – הפכו לבלתי נסבלים. סאגה של מריבות שלא נגמרות. כולם הפסידו. מסמכי מדיניות תכנון, באים להסדיר את הבנייה בעיר, וכך להגביר את הוודאות התכנונית לכל הצדדים. באמצעות כתיבה ואישור של מסמכים מסוג זה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים, יצרנו מצב שמעודד יזמים לפתח את העיר ובמקביל שומר על האינטרסים של התושבים. מרגע שחוקי המשחק הופכים לברורים, הסאגה מסתיימת, וכולם יכולים לצאת לדרך. בין מסמכי המדיניות החדשים: תוכנית להתחדשות בניינית; הכנת תכנית אב לחינוך; תכנית אב למלונאות; תכניות אב 29 תחבורתיות ועוד.

להלן הפירוט על שניים מתוך מסמכי המדיניות החדשים:

מדיניות חזיתות עסקים קטנים: הכנת מסמך מדיניות חדש ומלא שיסדיר את חזיתות הרחובות המסחריים ויעצב אותם באופן מתקדם, כולל התייחסות לקירוי ולמרקיזות, הצבת שולחנות וכיסאות בשטח המדרכות, עיצוב החזיתות המסחריות ועוד. הסכם זה נועד להנעים את חווית התושבים והמבקרים ברחובות המסחריים ולהחליף את תכנית קירויי החורף העונתיים המקשה על עסקי המזון בעיר. התוכנית הוצגה במועצת העיר , ובמפגשי שיתוף 2020 בחודש אוקטובר 35 , 34 , 33 ציבור עם בעלי עסקים קטנים.

: המדיניות 38 מדיניות חדשה לתמ"א אושרה בחודש יולי 30 38 החדשה לתמ"א לאחר תהליך שיתוף ציבור ולאחר 2020 בדיקה ותיאום של אדריכלית חוקרת חיצונית. המדיניות עושה אבחנה בין אזורים המיועדים לפיתוח אינטנסיבי ויצירת סביבות עירוניות, לבין אזורים שיש לפתח אותם באופן יותר מתון. בנוסף, היא קובעת הוראות חדשות לעירוב שימושים, שטחי ציבור, חתכי רחוב, התייחסות למבנים לשימור ועוד. עוד הוכנו מדיניות הבניה 32 , 31 לגובה ומדיניות בניה ירוקה.

https://www.haifa.muni.il/development-and- . 30 /construction/tama38 בחיפה באתר 38 . סיקור המדיניות החדשה לתמ"א 31 ) 15.7.20( " "חי פה )2022 , מרץ PDF . למדיניות בנייה ירוקה (קובץ 32

. למסמך המדיניות באתר עיריית חיפה 33 . הנחיות לעיצוב חזיתות מסחריות במרחב 34 השכונות הותיקות באתר עיריית חיפה ) 19.10.20( " . לסיקור באתר "חי פה 35

) 7.7.20( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 29

27

Made with FlippingBook Ebook Creator