חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

תחנות אוטובוס 100 חדשות וקירוי לתחנות ללא מבנה סככות אוטובוס חדשות הותקנו 100 מעל סככות ואחר 70( ברחבי העיר בשני שלבים 55 נוספות). 30 כך

תחבורה דקות זוז" 20 מיזם "

תכנית אב לדרגנועים – אושרה. דרגנועים מוכנים לבנייה. 4

אושרה תכנית אב לדרגנועים (אוקטובר ) לאחר תהליך שיתוף ציבור. התוכנית 2020 כוללת רישות של כל שכונות חיפה עם מדרגות נעות. על סמך התכנית הוכנו תכניות מפורטות לארבעה דרגנועים שיחברו בין העיר והדר – לאורך רחוב בלפור, בסימטת הנביאים, בין בית המשפט לגן הזיכרון ורחוב חסן שוקרי, ובין בני שני השווקים התיירותיים של חיפה, תלפיות והפשפשים. הביצוע של הדרגנועים הראשונים יתחיל 52 , 51 , 50 . 2024 ב תכנית אב לאופניים – אושרה ונמצאת בתהליכי מימוש לאחר 2020 התכנית אושרה בפברואר תהליך שיתוף ציבור, והיא כוללת רישות של כל שכונות חיפה עם שבילי אופניים, 54 , 53 שחלקם כבר נסללו לאורך חופי הים. תכנית אב לתחבורה ציבורית – בתחילת עבודה אושר תקציב לתכנון כוללני של התחבורה הציבורית חיפה. התכנית מקודמת בימים אלה על ידי חברת יפה נוף ורשות החניה בעיריית חיפה, והיא מקושרת לתכניות האב לחניה, לדרגנועים ולאופניים באופן הוליסטי.

חיזוק עסקים קטנים על ידי חניה חינם במשך דקות ברחובות מסחריים, לשם הבטחת 20 תחלופה גדולה יותר של משתמשים בחניה 120 הציבורית בקירבה לבית העסק (כולל ״ דקות זוז״ בחופי הים לתושבי חיפה). המיזם עוד ממשיך ומתרחב. המודל, שהומצא בלשכת ראש העיר, נלמד ומועתק כיום על ידי ערים רבות בארץ. העסקים הקטנים מדווחים על הגדלה משמעותית בפדיון ובהכנסות, בזכות התחלופה הגבוהה של קונים. חלוקת המיזם: חבל הדר ועיר תחתית רחובות; נווה 4 רחובות; מערב חיפה – 33 – 5 רחובות; קריות ומפרץ חיפה – 8 שאנן – , 46 , 45 , 44 , 43 , 42 רחובות. 11 רחובות; כרמל –

שינויים תחבורתיים לנוחות ובטיחות שדרוג צמתים: הוספת פניה שמאלה 57 , 56 מגאולה לרחוב הפועל. שדרוג צמתים מסוכנים: רימזור בסביוני דניה; רחוב אבא חושי ועוד; מעגלי תנועה למניעת תאונות ברחוב טשרניחובסקי, דרך הים ועוד. רחובות בעיר; 54 פסי האטה: הותקנו ב- רחובות; בשלבי תכנון 15 בהליכי ביצוע ב- רחובות. נעשו פעולות יזומות רבות 16 ב להפחתת תאונות הדרכים בעיר – בשיתוף עם הרלב"ד. שמנו דגש מיוחד על בטיחות בדרכים בחברה הערבית לאור מספר 59 , 58 הנפגעים הגבוה יחסית בקרב קבוצה זו. העתקת מסוף אוטובוסים פיראטי: במעונות גאולה פעל מסוף אוטובוסים פיראטי במשך שנים רבות והטריד את חיי התושבים באזור. 62 , 61 , 60 המסוף הועתק לרחוב גאולה. בנוסף, מתוכננים מסופי אוטובוסים נוספים ברובע הדר, ובכביש נחל הגיבורים. . לסיקור השלב הראשון ב"חי פה" וב"כלבו" (מרץ 55 )2021 ) 24.5.20( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 56 ) 24.5.20( " . לסיקור באתר "כלבו 57 ) 28.3.22( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 58 ) 29.3.22( " . לסיקור באתר "רשויות 59 ) 20.10.20( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 60

תכניות אב בתחבורה חניה – אושרה ובתהליכי מימוש

התכנית אושרה בוועדה המקומית (ספטמבר ) לאחר תהליך שיתוף ציבור. התוכנית 2020 מסדירה את החניה בעיר במספר שלבים: מיפוי מקומות החניה הקיימים; איתור מגרשים פוטנציאלים חדשים; הקמת חברת חניה "תחנה חיפאית" תחת תאגיד "יפה נוף" להקמת קרוסלות וחניונים (עד כה חניונים – חניון ספיר, חניון מרכזית 3 הוקמו חניונים 5 המפרץ, קפטן סטיב, ויש עוד כ מתוכננים); הגדרת מרחבים לחלוקת תווי חניה בשכונות הצפופות. התכנית מכפילה את מספר החניות, נותנת תיעדוף לתושבי העיר, ומעודדת הקמת תשתית לחניונים 49 , 48 , 47 מוסדרים. ) 24.9.19( " . לסיקור באתר "כלבו 42 ) 1.10.19( " , לסיקור באתר "דה מרקר 43 ) 6.1.20( " . לסיקור בפורטל "רשויות 44 . לפוסט מפרגן בעמוד הפייסבוק של חברת "פנגו" 45 ) 16.1.20( דקות זוז" בחופי הים בעמוד 120 . לפירוט על " 46 ) 26.5.20( הפייסבוק שלי ) 13.9.21( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 47

) 9.12.20( " . לסיקור באתר "רדיו חיפה 50 ) 9.12.20( " . לסיקור באתר "ויינט 51 . לתכנית אב לדרגנועים באתר "תובנות" 52 ) 24.6.19( " . סיקור באתר "חי פה 53 . תוכנית אב לאופניים באתר מינהל ההנדסה 54

) 20.10.20( " . לסיקור באתר "כלבו 61 ) 20.10.20( " . לסיקור באתר "חי פה 62

) 28.6.21( " . לסיקור באתר "חי פה 48 . לתכנית אב לחנייה באתר "תובנות" 49

29

Made with FlippingBook Ebook Creator