חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

מפרץ חיפה, תשתיות לאומיות, אקלים, סביבה וטבע עירוני "העיר הבריאה"

תכניות לאיזור מפרץ חיפה איזה אסונות הצלחנו למנוע שלא יבנו במפרץ בקדנציה כל זה בפוסט נפרד [בקרוב] הנוכחית? תהליך הוצאת ממגורות הגרעינים התחיל שלב א' בהליך הפינוי של ממגורות דגון, ופתיחת שטח חזית הים העירונית לציבור. לצורך הפינוי, החלה הקמת ממגורות חדשניות לגרעינים במתחם "תעשיות מספנות ישראל" בחיפה, והן ייבנו בסטנדרט בינלאומי גבוה ביותר. בסיום הפרויקט, בית דגון ישנה את ייעודו ויהפוך למתחם תרבות מודרנית, בסגנון מוזיאון "טייט מודרן" בלונדון. "טרמינל הגרעינים" הוא פרויקט משמעותי לכלכלת העיר חיפה, וקריטי להמשך פיתוח העיר התחתית, לאור השפעותיו הצפויות על חזית הים העירונית. להקמת הממגורות יש תרומה מכרעת לתנופה שחווה העיר בשנים האחרונות בתחום החדשנות והכלכלה הימית. הנושא קודם על ידי 4 , 3 , 2 , 1 ממלא מקום ראש העיר, נחשון צוק. מחיפה ופינוי בית דגון (שיהפוך למתחם תרבות מודרנית)

עצרנו בחמש השנים הללו את הקמת נמל הדלקים ורציף הכימיקלים, ומנענו הקמת תחנת כוח בבתי הזיקוק. התעמקנו בתשתיות המסוכנות של המפרץ, עשינו סדר וגילינו איזה תכניות מוכרות אותנו לבעלי אינטרסים לעומת התכניות שמוכרות לנו פנטזיות ללא כיסוי. קידמנו כמה תכניות שמשפרות את מצב ניקוי המפרץ ממפגעים. חתמנו על הסכמים בינלאומיים ) והפכנו את חיפה לעיר מובילה C 40 (אמנת פריז ו בארץ במאבק על משבר האקלים. וגם התחלנו לפעול למימוש (גגות ירוקים, סולאריים ועוד).

) 1.6.23( . לפירוט בעמוד הפייסבוק שלי 1 ) 1.6.23( " . לסיקור באתר "המטען 2 ) 10.1.21( " . לסיקור באתר "מיינט קריות 3 ) 22.1.23( " . לסיקור באתר "כלכליסט 4

31

Made with FlippingBook Ebook Creator