חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

תשתיות ותחזוקה, מבני ציבור, חינוך, שירותים וביטחון

"העיר האנושית"

252.2 מיליון ש"ח

שיפוץ ושיקום תשתיות

מליון ש"ח כללי (כגון הכנת העיר לחורף) 16.1 מליון ש"ח בשכונות ועוד 236.1

מיליון ש"ח 52.2 פרויקטי תשתית* בעלות של 21 רחובות וכבישים 26 קריית חיים, שמואל והמפרץ מיליון ש"ח 57.3 פרויקטי תשתית* בעלות של 17 רחובות וכבישים 14 מערב חיפה מיליון ש"ח 39.2 פרויקטי תשתית* בעלות של 16 רחובות וכבישים 16 נווה שאנן מיליון ש"ח 38.7 פרויקטי תשתית* בעלות של 12 רחובות וכבישים 15 כרמל מיליון ש"ח 48.4 פרויקטי תשתית* בעלות של 20 רחובות וכבישים 19 הדר, עיר וואדי ניסנאס

בטחון

הנגשות לבעלי מוגבלויות ושירות מקוון

טיפול בבעלי חיים

הרחבת מערך המצילים בחופי הים ושעות הפעילות הארכת שעות פעילות תחנות הצלה  19:00 בחופים עד תחנות הפועלות בימי 3 ופתיחת החורף, והקמת תחנה חדשה בחוף הדרומי מצלמות 350 התקנת כ-  ניידות ונייחות ברחבי העיר מיליון ש"ח 3 בעלות של מעל ל- הקמנו יחידת ביטחון 2022 בשנת  מיוחדת "יחידת האופנועים" שעובדת בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל מיליון ש"ח 12 בעלות של כ-

עיקורים וסירוסים 12,762  2019-2022 לחתולים בשנים מיליון ש״ח, לעומת 2.07 בעלות של 619,000 חתולים בתקציב כולל של 4,800 2015-2018 ש״ח בין השנים גינות כלבים 5  חוף רחצה לכלבים גינות כלבים נוספות נמצאות 5 בתהליך הקמה טיפול בחזירי הבר  חיפה גיבשה עם רשות הטבע והגנים מדיניות מתקדמת לטיפול בחזירי הבר, מניעת כניסתם לעיר, שמירה על נקיון העיר, גידור והחלפת צמחיה, ללא הרג המוני ורנדומלי (שהוכח כי הוא רק גורם לגידול בכמות) ללא ירי ברחבי העיר. הפעולות שביצענו הוכיחו שהמדיניות שלנו מוצלחת עם נתונים אמפיריים. אפשר להביא לירידת החזירים בעיר בלי להרוג אותם! וכך נעשה בקדנציה הבאה.

נוספים 13 + בתי ספר 13 הנגשת  מיליון ש"ח. 15.5 בהשקעה של בתהליך מבני ציבור הונגשו, 100 מעל  אתרים עירוניים 130 ומעל מיליון ש"ח 43.5 בהשקעה של מוקד שירות ופניות ציבור מקוונות  מקוון 106 מאז שפתחנו שירות מהפניות עברו אל 18.5% ובוואטסאפ נשארו באמצעות 81.5% - המדיה ו הטלפון הקמנו אתר אינטרנט חדש - הכפיל את כמות התושבים הנכנסים יוניקים בחודש). 85K ל- 40K (מ- מבני ציבור חדשים ומתחדשים: חינוך, תרבות, קהילה וספורט מבני ציבור בתהליכי בניה 41  ושיפוץ או בתהליכי תכנון מתקדם (בתי ספר, מרכזים קהילתיים, טיפות חלב ועוד) פרויקטי שידרוג של חצרות 17  ומרחבי למידה בבתי ספר וגני ילדים

 כניסה לתהליך שינוי עיוותי הארנונה: עצירת העליה האוטומטית פעמיים, והורדת הארנונה לעסקים  16 עד 9 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד שיפוץ וחיזוק  מבני ציבור חדשים ומתחדשים: חינוך, תרבות, קהילה וספורט  שיפוץ ושיקום תשתיות - רחובות וכבישים, גנים ציבוריים, תאורה, צנרת המים והביוב מבני ציבור ישנים - קהילה, חינוך ובריאות: טיפות חלב ברחבי העיר; שיפוץ בי"ס דוד ילין החדש (לשעבר מבנה בי"ס חוגים הישן); שיפוץ מרכזים קהילתיים; שיפוץ טיפול בבעלי  חינוך - הישגים אקדמיים, פדגוגיה, תכנית אב לחינוך, והקמת בית הספר הדו לשוני  חצרות ומרחבי למידה בבתי ספר וגני ילדים בכל רחבי העיר מעבר למתן שירות מקוון, והנגשות לבעלי מוגבלויות: מוקד שירות ופניות ציבור מקוונות; הקמת אתר  חיים - עיקור וסירוס חתולים, גינות כלבים הטיפול בחזירי הבר הקמת יחידת ביטחון מיוחדת של עיריית חיפה  מצלמות, ותגבור תשתיות הביטחון והאכיפה  אינטרנט חדש ההרחבת מערך המצילים בחופי הים ושעות הפעילות * גנים, תאורה, ניקוז ובטחון

4

Made with FlippingBook Ebook Creator