חיים בחיפה בראשות עינת קליש רותם

השגי הקדנציה הראשונה של עינת מה עשינו?

מפרץ חיפה, תשתיות לאומיות, אקלים, סביבה וטבע עירוני "העיר הבריאה"

התחיל תהליך הוצאת ממגורות הגרעינים מחיפה לשם פינוי בית דגון (שיהפוך למתחם תרבות מודרנית) C40 חתמתי על הצטרפות חיפה לאמנת פריז ולארגון  למאבק העולמי להתמודדות עם משבר האקלים עירונית עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הכנו תכנית אקלים  רשויות נבחרות. 12 הסביבה כחלק מתכנית המאיץ של גיבשנו תכנית לעידוד גגות ירוקים במבני גגות ירוקים וסולאריים  גגות סולאריים על בתי ספר, ויש עוד בדרך 18 ציבור. הקמנו אישרנו עקרונות לשמירה והנגשת אישור תכנית אב לואדיות  הואדיות בחיפה. בשלב הבא יוכנו תכניות סטטוטוריות לאחר שזכינו בקולות הכנו תכנית עירונית לייעור והצללה  קוראים מטעם המשרד להגנת הסביבה. בקרוב פיילוט נטיעות ברחוב אח"י אילת , לראשונה בתולדות העיר הקמנו יחידה סביבתית בעיריית חיפה  בה יושבים אנשי מקצוע שונים, ביניהם אקולוגית.

מפרץ חיפה

עצרנו את הקמת נמל הדלקים החדש, שגודלו  מהקיים, ואת הקמת רציף הכימיקלים 6 פי .) 118 מהקיים (תת"ל 3 שגודלו פי מנענו הקמת תחנת כוח חדשה בבתי הזיקוק.  חשפנו את השקר של תכנית ניקוי מפרץ חיפה ): מבטיחה להוציא את בתי הזיקוק, 75 (תמ"א אבל מתכננת להכניס חומרים מסוכנים במקומם. אסון חדש במקום האסון הישן. אנחנו היחידים שמבינים מה קורה, לא פוחדים  להגיד את האמת, ולא מוכנים לוותר על בריאות תושבי חיפה.

קידמנו תכנית להקמת מסוף לפריקת ביטומן - עוד צעד להורדת זיהום האויר.

תהליך הוצאת ממגורות הגרעינים מחיפה  תכניות לאיזור מפרץ חיפה: איזה אסונות הצלחנו למנוע? 32 עד 31 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד הצטרפות לאמנת פריז ולארגון  צעד קטן להורדת זיהום האויר: קידום ואישור תכנית להקמת מסוף לפריקת ביטומן  ופינוי בית דגון (שיהפוך למתחם תרבות מודרנית) הכנת תכנית עירונית לייעור  אישור תכנית אב לואדיות  גגות ירוקים וסולאריים  הכנת תכנית אקלים עירונית עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה  C 40 הקמת יחידה סביבתית בעיריית חיפה, לראשונה בתולדות העיר  והצללה

ניהול תקין: סדר בעירייה ושמירה על כספי ציבור חדש! "העירייה האחראית"

בעיריית חיפה קיימת תרבות ארגונית שאותה אנו פועלים לשנות מדי יום ביומו. עבודה רבה עדיין  מוטלת לפנינו עד שהעירייה תספק שירות מלא ואיכותי לתושב.

34-33 מהפך בנתונים הפיננסיים של קופת העירייה - ראו עמוד

ניהול תקין של תקציבים (והפסקת הדליפה מתקציב  הפיתוח) 34 עצירת מכירת החיסול של נכסי העיר - ראו עמוד  מיליון ש"ח לקופה הציבורית מחברת גב 320 החזרנו  ים ומת"מ לאחר סכסוך ארוך שנים שבגללו לא הועברו כספי דיבידנד והיטלי השבחה לעירייה בלמנו דליפות כסף רבות בעזרת הידוק תהליכי מינהל תקין  חיזוק המינהל התקין: מכרזים, בניה ציבורית, התנהלות תאגידים ועוד. לא רק שהזזנו את הגבינה - סגרנו כמה מפעלי גבינות.

מיליון ש"ח בשנה) 100-150 הפסקת הדליפה (  שנמשכה כמה עשורים: אין יותר העברת כסף מתקציב פיתוח (מיועד להשקעות בעיר) לתקציב הרגיל (מיועד להוצאות שוטפות). עצרתי את מכירת החיסול של נכסי העיר (תוכננה מכירה  מיליון ש"ח כדי למלא את הקופה 200 בהיקף של לאחר שבעשור האחרון נמכרו קרקעות ומבנים בהיקף הריקה) מיליון ש"ח - ובכך הצלתי את עתודות הקרקע 320 של כ- המיועדות לילדים ולנכדים שלנו.

ניהול תקין של תקציבים (והפסקת הדליפה מתקציב  מהפך בנתונים הפיננסיים של קופת העירייה 34 עד 33 להרחבה בנושאים נוספים: עמוד הידוק תהליכי מינהל תקין  מיליון ש"ח לקופה הציבורית מחברת גב ים ומת"מ 320 החזרת  עצירת מכירת החיסול של נכסי העיר  הפיתוח)

8

Made with FlippingBook Ebook Creator