מכון חרוב - דו"ח שנתי 2018

עריכת לשון, עיצוב והפקה עורכות: נופר מזורסקי, יפה ציונית עריכת לשון: ורדה בן-יוסף עיצוב גרפי ועימוד: סטודיו אלי דייץ' דפוס: מאור וולך בע"מ

9765418 מכון חרוב, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים 077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il תר מכון חרוב: א

2019 אפריל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online