מכון חרוב - דו"ח שנתי 2018

.2018 אנו שמחים להציג לפניכם את דוח הפעילות של מכון חרוב לשנת

מכון חרוב הוא הגוף המוביל בישראל, ומהמובילים בעולם, בהכשרה בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. המכון פועל להכשיר אנשי מקצוע, עובדי סמך מקצועיים וחוקרים, ולהדריך הורים וילדים בכל הקשור לאיתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה, לטיפול בהם, לשיקומם ולמניעת התופעה – וכל אלה לצד חידוש והבניה של ידע מקצועי מתקדם והפצתו בישראל ובעולם. כמעט עשרת אלפים אנשי מקצוע השתתפו בפועל בתוכניות השנתיות והתקופתיות של מכון חרוב בשנת בארץ ובעולם: באירועים, בימי עיון, בכנסים ובסדנאות – בפעילויות חד-יומיות ובתוכניות לימוד 2018 והשתלמויות בנות יומיים ויותר. עוד עשרות אלפי אנשים נחשפו לתכנים שהועלו באירועים אלה, באמצעות מידע שהעבירו אלה שהוכשרו לכך או באמצעות חומר כתוב ואלקטרוני שמפיץ המכון במהלך הכנסים וההכשרות, באמצעי התקשורת, באינטרנט ובמדיה החברתית. בדוח זה אנו סוקרים את פעילותנו ומקווים שתמצאו בו עניין. תוכלו למצוא בדוח גם מידע שקוף ומפורט על מגוון הפעילויות שמכון חרוב יזם, פיתח, הפעיל והשתתף בהן. לצד כל פעילות מצוין התקציב המוערך של הפעילות.

נשמח לקבל תגובות ורעיונות העשויים לתרום לשיפור ולקידום פעילותנו למען שלומם ורווחתם של ילדים בסיכון.

בברכה,

פרופ' אשר בן-אריה מנכ"ל מכון חרוב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online