מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

* הרצאות מפגשים וקורסים מקוונים

"חרוב באויר" — 20,000 משתתפים

"חרוב מהספה" 12,000 משתתפים מישראל ומרחבי העולם* —

”חרוב בהמשכים“ 800 משתתפים — 15 קורסים

"חרוב בחברותא" 700 משתתפים — 15 מפגשים

100 הרצאות

“HARUV ON THE AIR” — 8,000 משתתפים מארה"ב ומהעולם* — 70 הרצאות

* הרצאות מפגשים וקורסים הפתוחים לציבור הרחב של אנשי המקצוע ** יש שנרשמו ליותר מהרצאה אחת

| 2020 דו"ח שנתי 12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software