מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרת צוותי מועדוניות ובתי מעבר "בית לכל ילד"

2021 – מאי 2020 מאי

עמותת "בית לכל ילד" שותפים: המטרה היתה להקנות ידע תיאורטי ומעשי להתערבויות עם במועדוניות במזרח ומערב ירושלים מטרה: הילדים בנושאים הבאים: עבודה עם הורים לילדים בסיכון, התמודדות עם סוגיות של פגיעות מיניות בילדים המטרה בבית המעבר "רעים" והתפתחות מינית לא מותאמת, שימוש בכלים יצירתיים לעבודה עם ילדים בסיכון. היתה להקנות לצוות המקצועי ידע תיאורטי וטיפולי, וכלים מעשיים לעבודה יומיומית עם ילדים שחוו אירועים טראומטיים. המתודה היתה למידה על משמעות המשחק בעבודה עם ילדים נפגעי טראומה, והשפעת הטראומה על פיתוח מיומנויות חברתיות. בנוסף התקיימה תוכנית מקוונת שמטרתה לתת מענה לצוות הטיפולי, ולהקנות להם כלים להתנהלות בתקופת הקורונה. כמו כן התקיים יום למידה למנהלי העמותה במרכז משכנות שאננים, שמטרתו למידת הממשק בין עולמות הניהול והטיפול במסגרות העמותה, והקניית ידע וכלים בנושאי ניהול, טיפול, וניהול פיננסי. צוות טיפולי במסגרות שונות בעמותה, מנהלי המסגרות וצוות בית המעבר "רעים" קהל יעד:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

מפגשים 7 , מפגשים במזרח ירושלים 5 , מפגשים מקוונים, יום למידה למנהלים 3 :18 מס' מפגשים: מפגשים לבית המעבר 2 , במערב ירושלים

אנשי צוות 64 , מנהלים 15 :79 מס' משתתפים:

מקוון וירושלים מיקום:

ש"ח 63,500 תקציב:

הכשרת צוותי העוגן הקהילתי

2020 – יוני 2019 נובמבר

בסיכון. הכפר פועל על בסיס העיקרון של רצף טיפולי 18-12 העוגן הקהילתי בבאר שבע הוא כפר לבני נוער בני המשיך שיתוף 2020 כוללני בשילוב בני הנוער בקהילה, ונותן מענים טיפוליים וחינוכיים לבני הנוער. בשנת הפעולה של מכון חרוב בהכשרת הצוות. לצוות המוביל התקיימה הכשרה במטרה להקנות ידע וכלים פרקטיים להתמודדות עם תוקפנות של בני נוער במסגרות העוגן הקהילתי, והעמקה בלימוד תופעת האלימות והתוקפנות במסגרת. לצוות הצעיר, בהם מתנדבי שנת שירות וגרעין במדבר, התקיים יום עיון במטרה להכיר להם את עולמם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, תוך התמקדות במאפיינים, שיח וחובת הדיווח.

להכשרת הצוות המוביל ויום עיון 7 :8 מס' מפגשים:

ביום העיון 60 , בהכשרה 25 :85 מס' משתתפים:

כפר העוגן הקהילתי, באר שבע מיקום:

ש"ח 33,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 23

Made with FlippingBook Digital Publishing Software