מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

תוכניות טיפול ממוקדות טראומה

2021 – יולי 2020 ינואר

מכון חרוב מפעיל תוכניות, בהיבטים שונים של עבודה והתערבות ממוקדות טראומה לאנשי מקצוע בכלל ולמטפלים בפרט. ההכשרות מותאמות לתחום, לארגון הרלוונטי ולאנשי המקצוע העובדים בו, ולאתגרים בעבודתם. מטרת ההכשרות להקנות ידע תיאורטי על עקרונות וביטויים של טראומה בקרב ילדים, ולמידת פרספקטיבה מקצועית המתחשבת ברקע הטראומטי ממנו מגיעים הילדים ובהשלכות הנפשיות שבאות לידי ביטוי בהתנהגותם ותפקודם. בנוסף רוכשים המשתלמים כלים פרקטיים לצורך הערכה וטיפול במצבים של טראומה מתמשכת או חד פעמית. במסגרת תוכניות אלו נערכו ההכשרות הבאות: • הדרכה בנושא אלימות במשפחה והתערבות ממוקדת טראומה לצוות יוניטף ₪ 20,000 משתתפים, תקציב 30 , מפגשים 8 • טיפול מבוסס עקרונות טראומה לילדים בגיל הרך שחוו טראומה ומשפחותיהם ₪ 33,000 עו"סים ופסיכולוגים של המרכז להתפתחות הילד בקופ"ח מכבי, תקציב 35 , מפגשים 8 • תרומת מבט דרך עדשת הטראומה לעבודה עם ילדים בסיכון ₪ 7,600 עובדי צוות כולל מדריכים ועו"סים במשפחתונים של יד רחל, תקציב 60 , מפגשים 4 • משמעות העבודה החינוכית-טיפולית עם ילדים ובני נוער שעברו טראומה ופגיעה : כפר הנוער בן שמן וביה"ס התיכון על שם איינשטיין ₪ 20,000 משתתפים, תקציב 50- לצוות החינוכי בבית הספר, כ 8 , לצוות הפנימייה 4 : מפגשים 12 , תוכניות 2 • עקרונות טיפול בטראומה למטפלים במודיעין עילית ₪ 33,000 מטפלים בשפ"ח ובמרכז לגיל הרך במודיעין עילית, תקציב 30 , מפגשים 7

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

• טראומה ומשחק: אשכולות, המרכז לגיל הרך ₪ 3,700 אנשי צוות, תקציב 30 , מפגשים 4

43 מס' מפגשים:

235 מס' משתתפים:

ש"ח 115,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 25

Made with FlippingBook Digital Publishing Software