מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרת עובדי עמותת "אור שלום" 2021 – ינואר 2019 נובמבר

עמותת "אור שלום" שותפים: נערכו מספר הכשרות לעובדי העמותה ברחבי הארץ. 2020 בשנת

הכשרה אחת יועדה לעו"סיות ומטפלים בתחום האומנה ולצוות הטיפול הישיר במשפחתוני "אור שלום", והתקיימה במרכז הארץ ובאילת. מטרתה היתה לעסוק בהרחבה בנושא המיניות: התפתחות מינית בריאה, נורות אזהרה וזיהוי מצבי סיכון התפתחות, התמודדות עם פגיעות מיניות והבנת השלכות הפגיעה, וכן חשיבה על שימור תוכניות מוגנות קיימות ובניית תוכניות חדשות. הכשרה נוספת יועדה למנחי אומנה בעמותה, ומטרתה היתה להעשיר את הידע המקצועי ואת הכלים של מנחי האומנה בעבודתם ההדרכתית עם הורי אומנה. כמו כן התקיים יום השתלמות מקוון שעסק בילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת ו/או פוגענית. רבים מהילדים והמתבגרים בהשמה חוץ-ביתית נפגעו מינית, וחלקם משחזרים התנהגות דומה במרחב הפנימייתי. מטרת המפגש היתה להעשיר את הידע על טיפול בילדים בהשמה חוץ-ביתית המפגינים התנהגות מינית לא מותאמת.

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

מקוונים 4 , באילת 3 , במרכז הארץ 3 :10 מס' מפגשים:

בהכשרה המקוונת 70 , ביום ההשתלמות 50 , באילת 30 , במרכז הארץ 55 :205 מס' משתתפים:

ש"ח 25,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 28

Made with FlippingBook Digital Publishing Software