מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

תוכניות רב תחומיות

ילדים נפגעי התעללות והזנחה: סוגיות נבחרות לתנועת הצופים 2020 ירושלים: ינואר – מרץ , נובמבר – דצמבר 2020 חיפה: ינואר ודצמבר

תנועת הצופים, הנהגות ירושלים וחיפה שותפים: תנועת הצופים היא תנועת הנוער הגדולה בארץ ומגיעים אליה חניכים מכיתות ד'-י"ב בכל שכבות האוכלוסייה. השתייכות לתנועת נוער בכלל ולתנועת הצופים בפרט מהווה פעילות פנאי משמעותית עבור בני נוער רבים, במסגרתה נוצרים קשרים בין-אישיים וקבוצת השתייכות חברתית עם שווים להם ועם בוגרים מהם. חשיפה לעולם התוכן של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, והכרות עם מסגרות חוקיות ודרכי פעולה מטרה: נדרשות בתוך התנועה ומחוצה לה. שכבה בוגרת (כיתות י"א-י"ב), ש"שים (לפני צבא), מרכזים בוגרים (מקבלי שכר אחרי צבא), מתנדבים קהל יעד: (הורים בתפקידי לווי)

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

7 מס' מפגשים:

200- כ מס' משתתפים:

ירושלים וחיפה מיקום:

ש"ח 15,000 תקציב:

צמצום הסיכון: קורס בשיתוף מכון רוטנברג 2020 ינואר – מרץ

מכון רוטנברג שותפים: היכרות עם סוגיות מהותיות בהבנת עולמם של ילדים בסיכון ודיון בהן, כולל ילדים נפגעי התעללות מטרה: והזנחה. הקניית זוויות התבוננות חדשניות, מבוססות על פסיכולוגיה דיאלוגית מתורתו של פרופ' רוטנברג. אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות - פסיכולוגים, עו"סים, ואנשי חינוך קהל יעד:

10 מס' מפגשים:

26 מס' משתתפים:

מכון חרוב מיקום:

ש"ח 14,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 30

Made with FlippingBook Digital Publishing Software