מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרות לסטודנטים הכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית

הכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית 2020 נובמבר

מאז הקמתו הכשיר מכון חרוב אלפי סטודנטים לעבודה סוציאלית מבתי הספר לעבודה סוציאלית וחינוך היא להנגיש לסטודנטים תכנים מקצועיים, ונוהלי מטרת ההכשרות באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. עבודה להתערבות במקרים של חשד לפגיעה בילדים. ההכשרות נעשות בכמה דרכים: א. הכשרה מעשית לסטודנטים של האוניברסיטה העברית, באמצעות חשיפתם לשירותים השונים של קמפוס חרוב לילדים הנותנים מענים לילדים נפגעי ההתעללות. המכון מעניק ליווי לסטודנטים לאורך השנה. ב. ימי למידה מרוכזים לסטודנטים לעבודה סוציאלית ממוסדות אקדמיים שונים, במסגרתם הם נחשפים לעקרונות התערבות ושיח עם משפחות וילדים בסיכון.

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

הכשרות שונות 5 ,7 מס' מפגשים:

בכל ההכשרות 720 מס' משתתפים:

קמפוס חרוב ו"מסר" ירושלים. בנוסף התקיימו הכשרות מקוונות לסטודנטים מאוניברסיטת בן מיקום: גוריון, האוניברסיטה העברית, בר אילן ומכללת הדסה.

ש"ח 67,500 תקציב:

"הסימולציות הן חוויה מאוד משמעותית. פעם ראשונה שקיבלתי הזדמנות לראות את עצמי בסיטואציה טיפולית. הדיון היה מאוד מעניין. היום היה בנוי טוב - שילוב של תיאוריה, התנסות והיכרות עם חוויה אישית. היה מעניין וחשוב."

סדנאות לסטודנטים שנה ג' בקמפוס חרוב שנתי

ביה"ס לעבודה סוציאלית שותפים: העשרה בתחום התעללות בילדים מטרה: סטודנטים שנה ג' ולימודי הסבה, השתתפו גם סטודנטים לריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, קהל יעד: משפטים ועו"ס

10 מס' מפגשים:

18 מס' משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים ובאופן מקוון מיקום:

ש"ח 10,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 33

Made with FlippingBook Digital Publishing Software