מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

קמפוס חרוב לילדים

שנה לחובת הדיווח. בהמשך השנה עם 30 נפתחה ביום העיון השנתי שהתקיים בקמפוס ועסק בציון 2020 שנת התפרצות מגפת הקורונה בישראל ובעולם, המשיך הקמפוס בפעילות מצומצמת עקב חוסר היכולת לקיים את הפעילויות השוטפות באופן מקוון. התקיימו מספר ביקורים וסמינרים.

פעילות המרפאה הפועלת בקמפוס התרחבה מאוד בשנה זו.

מרפאת חרוב לילדים היתה שנה משמעותית עבור מרפאת חרוב לילדים, מרפאה רב-מקצועית. מטרתה של המרפאה 2020 שנת לתת מענה טיפולי לילדים נפגעי התעללות והזנחה ומשפחותיהם, לייצר מודל לעבודה רב-מקצועית עם הילדים, לייצר תתי-התמחויות בדיסציפלינות השונות הפועלות במרפאה, ולהפיץ את הידע הנצבר. צוות המרפאה כולל היום פסיכיאטר, נוירולוג, מרפאות בעיסוק, וקלינאית תקשורת. לצד ההערכות והטיפולים שבוצעו במרפאה, הודגשה העבודה המשותפת והצורך בהתבוננות רב מקצועית בילדים ובתהליכי ההתערבות, על מנת לשפר את ההתערבות ולהגיע לתוצאות משמעותיות. צוות המרפאה עשה כמיטב יכולתו על מנת לשמור על רצף טיפולי ולספק שירותים לילדים ולמשפחותיהם על אף הקורונה והסגרים. מספר נקודות ציון חשובות לשנה האחרונה: • מספר ההפניות מחלק מארגוני הקמפוס גדל משמעותית בהשוואה לשנים קודמות. • ילדים. 100- המרפאה העניקה טיפולים פרטניים ישירים לצד טיפולים קבוצתיים והתייעצויות לכ • ההכשרה המעשית בקליניקה הורחבה ובנוסף לסטודנטיות לריפוי בעיסוק, שולבו בפעילות המרפאה גם סטודנטיות לקלינאות תקשורת. • הסטודנטים שעברו הכשרה מעשית במרפאה, שולבו בסדנה שנתית יחד עם סטודנטים לעבודה סוציאלית וסטודנטים לחינוך מיוחד. הם למדו על עבודתם של עמיתיהם והציגו את נקודת מבטם המקצועית ואת עבודתם עם ילדים שעברו התעללות והזנחה. • צוות המרפאה היה מעורב בהרצאות ובתוכניות שונות במסגרת "חרוב באוויר", ושיתף את הידע שנצבר במרפאה עם אנשי מקצוע אחרים. כמו כן, הצוות בנה והפעיל שתי תוכניות ייחודיות, הראשונה תוכננה במיוחד עבור קלינאיות תקשורת והשנייה עבור אנשי מקצוע בתחום הבריאות.

קמפוס חרוב לילדים

* על מבנה קמפוס חרוב לילדים ראו בעמוד הבא

| 2020 דו"ח שנתי 61

Made with FlippingBook Digital Publishing Software