מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

קמפוס חרוב לילדים

מרפאות הקמפוס - מרפאת ריפוי בעיסוק - - מרפאת קלינאות תקשורת - - מרפאת נוירולוגיה - - מרפאת פסיכיאטריה - - מרפאת שיניים -

אוניברסיטה הכשרות מעשיות ומחקר אקדמי

קמפוס חרוב לילדים

ארגוני הקמפוס

| 2020 דו"ח שנתי 62

Made with FlippingBook Digital Publishing Software