מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

מיניות ומגדר של נוער ונעורים: סוגיות בסיכון ורווחה של נוער להט"ב 2021 – ינואר 2020 אוקטובר

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר שותפים: נוער להט"ב מתמודד עם אתגרים ייחודים ביניהם גם דחייה חברתית. פעמים רבות הם מוצאים את עצמם מטרה: מודרים וחשופים לסיכונים שונים. הקורס משלב נושאי רווחה וסיכון בקרב בני נוער להט"ב, ודן בסוגיות שונות של מוגנות וחוסן, הגדרות של סיכון ותפיסת הסיכון באוכלוסייה זו, על מנת לחשוף סטודנטים מתחומים שונים לנוער להט"ב בסיכון. סטודנטים לתואר ראשון מתחומים שונים באוניברסיטה העברית קהל יעד:

מחקר ואקדמיה

14 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

היבטים רב-תחומיים בתופעת התעללות והזנחת ילדים 2021 – ינואר 2020 אוקטובר

הצגת ראייה רב-תחומית של תופעת התעללות והזנחת ילדים, והעמקה בייחודי ובמשותף למערכות מטרה: המלוות ילדים נפגעי התעללות ומשפחותיהם בתחומי הטיפול הפסיכוסוציאלי, המשפט, החינוך והבריאות. סטודנטים בתואר שני בע"ס באוניברסיטת חיפה קהל יעד:

14 מס' מפגשים:

20 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

הרופא כדמות מפתח לאיתור וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה: ידע וכלים מעשיים 2021 – ינואר 2020 אוקטובר הקניית ידע וכלים מעשיים לסטודנטים לרפואה, לאבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. מבוסס מטרה: על סבירות גבוהה שיפגשו ילדים נפגעים בעתיד במסגרת עבודתם כרופאים. סטודנטים לרפואה בשנים ב-ג קהל יעד:

14 מס' מפגשים:

14 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

| 2020 דו"ח שנתי 70

Made with FlippingBook Digital Publishing Software