מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

בריונות ובטחון: הכשרה וסימולציה 2020 נובמבר

Parent-Child Center of Tulsa שותפים: הכרות עם בריונות וטראומה בילדות וגישה נכונה של אנשי חינוך הנתקלים בנושא מטרה: יועצות ומנהלי בתי ספר קהל יעד:

2 מספר מפגשים:

28 מס' משתתפים:

חרוב ארצות הברית

מקוון מיקום:

$ 2,200 תקציב:

: סימולציית הערכה LOTUS מודל 2020 דצמבר

YST; Center for Combating Human Trafficking שותפים: חסרה הכרות עם כלי חדש לתכנון התערבות עם נוער שנפגע מסחר בבני אדם. מטרת ההכשרה היא מטרה: לתרגל מיומנויות תכנון התערבות וישיבת צוות רב-מקצועית עם נוער שורד סחר. אנשי מקצוע בתחום סחר בנוער קהל יעד:

1 מספר מפגשים:

20 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

$ 500 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 82

Made with FlippingBook Digital Publishing Software