מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

ילדים של אף אחד – שירי ילדים בסיכון ספר מאת יהודה אטלס

התקבלה ההחלטה להוציא לאור את ספר שיריו החדש של יהודה אטלס על ילדים בסיכון. 2020 בתחילת שנת חשיבות פרסום הספר היא בחשיפת הציבור הרחב של אנשי מקצוע ואחרים לתופעה של ילדים נפגעי התעללות, בשימוש בו ככלי עזר וכלי לימודי לאנשי מקצוע בעבודתם, והרחבת מגוון הכלים בידיהם לטיפול והתמודדות עם ילדים בסיכון. סיפורי עדות של ילדים שעברו התעללות או הזנחה, והם מובאים בצורה של שירים 170- ספר זה מאגד בתוכו כ מחורזים ומנוקדים. אטלס עמל על הספר מספר שנים במהלכן ראיין עשרות אנשים שנפגעו מהתעללות והזנחה בילדותם, והוא מתאר בשפתו הייחודית את סיפורם של אלה שלא שפר עליהם מזלם. העבודה על הספר גילתה עד כמה הוא עשוי לתרום לשינוי פני השטח בו פועל מכון חרוב, והתגובות אליו מרגשות ומחזקות. הסופר התייחס בשיריו לילידי הארץ וילדי עולים ומהגרים שחווים בביתם השפלה, סובלים מהזנחה, שביתם התפרק, שהולכים לישון על בטן ריקה, שמי מבני המשפחה מכה אותם או מתעלל בהם. בספר קיים אינדקס נושאים המסייע להתמצאות לפי סוג הפגיעה שחוו הילדים: אלימות והתעללות, חינוך, מחלה, מצוקה, משפחה ועוד. השירים שכתב אטלס נותנים מקום וקול לכאבם של ילדים הסובלים מהזנחה והתעללות. הם חשובים ובעלי משמעות תמיד, אך ראוי שיישמעו ויהדהדו אף יותר בימים טרופים אלה.

הפצת ידע, מיתוג ושיווק

, אך תוצרי פרסומו ימשיכו איתנו גם בשנים הבאות. 2020 עבודת הכנתו של הספר נשלמה בתום שנת

https://bit.ly/3oxQ93W הספר ניתן לרכישה באתר:

ש"ח 95,000 תקציב:

יהודה אטלס חותם על ספריו

| 2020 דו"ח שנתי 86

Made with FlippingBook Digital Publishing Software