מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

הקדמה

בוגרים צעירים: בגרות צעירה או בגרות בהתהוות היא שלב התפתחותי אוניברסלי המתייחס להתארכות הדרך לבגרות ומתאפיין בחקר הזהות וגילויה. תקופה זו מאפשרת לצעירים לרכוש השכלה גבוהה, לדחות את נישואיהם ואת בניית התא המשפחתי, להתנסות בזוגיות ובמערכות יחסים שונות ולחקור את עולם ). שלב זה קיים גם בקרב אוכלוסיית הצעירים Arnett, 2000( התעסוקה בישראל. הצעיר הישראלי לרוב ידחה את הגשמת המטלות ההתפתחותיות הנוגעות לבחירת קריירה יציבה ובניית תא משפחתי עד לאחר שירותו הצבאי .)2012 , (צינמון ואחרים גם הקשר עם ההורים מקבל גוונים חדשים בשלב זה. ההורים לרוב מתייחסים אל ילדיהם כבוגרים יותר, ובמקביל הבוגרים הצעירים רואים את הוריהם באור חיובי יותר המאפשר יחסים חדשים וטובים בין הצדדים, כבוגרים כמעט שווים. בעוד שהבוגרים הצעירים נוטים להסתדר עם הוריהם טוב יותר לאחר שהם עוזבים את הבית, קיימת מגמה שבוגרים צעירים שבים לגור עם הוריהם לאחר שגרו בגפם. לחיים תחת קורת גג אחת מורכבות גדולה יותר. נקודת המבט ההתפתחותית השבי קטע באכזריות את הציפייה האישית, המשפחתית והחברתית להשגת המשימות ההתפתחותיות שהן יציאה לעצמאות, מציאת תעסוקה, רכישת השכלה וטיפוח קשרים אינטימיים. כל בוגר צעיר נמצא במקום אחר ברצף ההתפתחותי וסביר להניח שיהיו לשבי השלכות על יעדיו ההתפתחותיים. חלק מהצעירים נושאים עימם זיכרונות מאירועים קשים הקשורים בשירות הצבאי. אשר לתושבי הדרום, זהו דור שנולד או התבגר בתוך מציאות של חיים תחת איום טילים שנמשך יותר משני עשורים. לבנות תוכנית שיקום המותאמת למקום האישי ומביאה המטרה המרכזית: בחשבון את האתגרים ההתפתחותיים בשלב זה, את ההישגים הקודמים, ואת מצב הצעיר/ה לאחר השבי. נקודות מבט תיאורטיות מנחות:

3

Made with FlippingBook Ebook Creator