מתווה לליווי ילדים שאיבדו הורה או אח במלחמת חרבות ברזל

מעטפת הילד במרכז

התערבות מיודעת טראומה אובדן של הורה/אח בתקופת הילדות, ובוודאי בהקשר שבו התרחש האובדן, הוא אירוע טראומטי, ועל כן הוא דורש מענים טיפוליים מיודעי טראומה. לטראומה יש השלכות מיידיות על יכולת הלמידה והחקירה של ילדים, על מערכות היחסים שלהם עם דמויות משמעותיות בחייהם ועל הוויסות שלהם. המטרות העיקריות של טיפול מיודע טראומה הן לזהות את מופעי הטראומה בקרב הילדים ולתת מענה מיטיב ומותאם למופעים אלה. כמו כן חשוב להחזיר את הילד למסלול ההתפתחותי שלו: לקדם את יכולותיו לפתח סקרנות כלפי סביבתו, ללמוד מיומנויות חדשות, לקדם את יכולת ההתקשרות שלו ואת הוויסות שלו. בסיסי הידע הרלוונטיים למתווה זה מצביעים על מודלים שונים מיודעי טראומה אשר עשויים להתאים לילדים מקבוצות גיל שונות: מומלץ לקיים טיפול דיאדי מיודע טראומה והתקשרות :6-0 בעבור ילדים בני של הילד עם ההורה הנותר. מטרת הטיפול היא ליצור נרטיב של האירועים הטראומטיים ולקדם התקשרות בטוחה בין הילד לדמויות המטפלות בחייו. נוסף על כך, בטיפול זה יינתן להורה מידע פסיכו־חינוכי הנוגע לצרכים של הילד ולתגובות מותאמות ורגישות למופעי הטראומה שלו. חשוב לזכור שלעיתים בקרב דמויות ההתקשרות של הילד עשויים להיות אח או אחות. גם אם מדובר באח שנראה לנו צעיר, ממצאי מחקרים מדגימים כיצד התקשרות משמעותית יכולה להתרחש גם במערכת זו. לכן יש להתייחס גם להתערבות אחאית. גם כאן, למרות הנטייה להציע טיפולים פרטניים לפחות: 6 בעבור ילדים בני שנים, מומלץ לקיים טיפולים באוריינטציה משפחתית ו/ 6- לילדים בני יותר מ או דיאדית לצד הדרכות פסיכו־חינוכיות להורה. בטיפולים אלו יינתן דגש מיוחד לזיהוי התזכורות הטראומטיות, לשיקום האמון של הילד במבוגרים משמעותיים, לעבודה על ויסות רגשי ולמתן פשר ומשמעות לאובדן, ובכלל זה תחושת תקווה לעתיד. לצד אלה, יש לעודד מפגשים טיפוליים עם ההורה הנותר כדי ליצור מעטפת התקשרותית בטוחה וחזקה. חשוב להדגיש שוב כי המערכת האחאית היא עוגן ממשי, בעיקר במצבי טראומה קשים, ולכן לכל התערבות שתתמקד במערכת יש פוטנציאל ליצור בחיי הילדים מרחב של ביטחון, רצף והתקשרות במערכת האחאית.

5

Made with FlippingBook Digital Publishing Software