מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

הקדמה , מספר בלתי נתפס של משפחות עובר ימים קשים 2023 באוקטובר 7 מאז מנשוא, ימים עמוסים בחוסר ודאות, כאב וטלטלה רגשית. יש משפחות אשר נכחו באוקטובר ומשפחות שלא נכחו באירועי הטבח, אולם היקרים 7־ באירועי הטבח ב להם מכול נלכדו בו. חלק מהמשפחות היו עדות למעשי אלימות קשה וטבח, היו נצורות שעות רבות בממדים, יקיריהם נרצחו, נחטפו או עדיין נעדרים. האי־ודאות המתמשכת בנוגע ליקיריהם, לצד הפרסומים והדיווחים הבלתי פוסקים ברשתות החברתיות ובערוצי התקשורת יוצרים מצב מתמשך של חרדה וכאב. בפתח המתווה אשר מיועד לליווי משפחות החטופים והנעדרים חשוב לתת תוקף ונראות ציבורית לטראומה הקשה שעברו, טראומה אשר כוללת בתוכה מרכיב קריטי של טראומת בגידה. טראומת הבגידה מגלמת בתוכה את התחושה כי המערכות אשר אמונות על הגנת המשפחות ועל החזרת יקיריהן אינן תמיד רואות אותן. חלק מהמשפחות מביעות כעס, זעם ותסכול, הן בשל התחושה שמי שאמור היה להגן עליהן הפקיר ונטש אותן, והן בהיעדר קשר ישיר ורציף עם מקבלי ההחלטות בנושא שחרור החטופים. בשל מורכבות טראומת הבגידה והשלכותיה, מן ההכרח כי עקרון השתתפותן של המשפחות לאורך כל תהליכי ההתערבות הוא שיוביל את מתווה הליווי למשפחות, תוך הפגנת גמישות לאורך כל הדרך. חשוב לציין כי המסע להשבת החטופים ארוך הוא. לאורך הליווי של המשפחות נצטרך לצעוד בשלושה נתיבים לכאורה מקבילים, שלעיתים קרובות יהיו רלוונטיים לאותה המשפחה. הנתיב האחד הוא מתווה הבשורה הטובה ובו יחזרו החטופים אל חיק המשפחה; הנתיב השני הוא נתיב הבשורה המרה ובו נתבשר כי החטוף אינו בין החיים; ובנתיב השלישי נצטרך להיערך למצב שלא נדע לאורך זמן מה עלה בגורלם של יקירי המשפחות. בגלל מורכבות שלושת הנתיבים פותח המתווה לליווי המשפחות בגישה רב־מערכתית הכוללת היבטים של משפחה, של הקשר ושל טראומה. קריטי להדגיש כי ליווי מיטיב של המשפחות יצריך מהעובדת הסוציאלית המתכללת למפות את כלל שחקני המפתח הרלוונטיים להתערבות בתוך היחידה המשפחתית. בניגוד למצבים של התערבות משפחתית בהקשר של טראומה בשגרה, שבהם היחידה המשפחתית היא לרוב מוגדרת ותחומה, ליווי משפחות חטופים ונעדרים יכלול התערבות מול תת־מערכות רבות במסגרת משפחתית וקהילתית שלא תמיד תהיה תחומה.

2

Made with FlippingBook Digital Publishing Software