מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

לעניין זה אתגרים מספר שעליהם יש לתת בניית אמון וקרבה עם המשפחות: את הדעת: ) אתגר טראומת הבגידה מהווה מחסום ביצירת הקשר בין המשפחה לרווחה 1( ולשאר המערכות ) אתגר היחידה המשפחתית המורכבת שבה תתי־מערכות רבות אינן תמיד 2( מסונכרנות בצרכיהן ובציפיותיהן ) אתגר שחקני המפתח המרובים הנמצאים בזירת ההתערבות וכוללים בין 3( השאר, מתנדבים וחברים לצד אנשי מקצוע מהמערכות הפורמאליות. חשוב לראות בבניית האמון והקרבה תהליך בעל מאפיינים ספיראליים ולאו דווקא תהליך לינארי. לעיתים ייחוו חוויות של אמון וקירבה ולעיתים חוויות של כעס, עוינות וחוסר אמון. להלן עקרונות מנחים שיסייעו לקדם את האמון והקרבה עם המשפחה: 1 . – העובדת הסוציאלית לא מתן מידע מדויק ושיתוף בחוסר אונים ובתסכול תמיד תדע מה קורה, וזה בסדר כל עוד היא שומרת על רמת אמון מרבית עם המשפחה 2 . – בכל הזדמנות שיש, חשוב לאפשר מתן זכות בחירה למשפחה למשפחה לבחור בין האפשרויות השונות שעומדות בפניה. עקרון זה מצוין להתמודדות עם מצבים מורכבים של טראומה ונמצא שהוא משפר יחסים בין אנשי מקצוע לפרטים ולמשפחות. 3 . – כל מה שהמשפחה צריכה בזמן קשה זה הוא לראות, להקשיב, להיות מישהי לצידה: מישהי שרואה את הקושי, המורכבות והתחושות שאין להם מילים, מישהי שמסוגלת להקשיב לכל התכנים ולמגוון הרגשות, מישהי שמסוגלת להישאר לצידם ברכבת ההרים הזו. 4 . – מתנה תרפויטית יקרת ערך היא לתת לאדם להרגיש מתן תוקף ונראות שהוא מובן. בהתערבות משפחתית הדבר מורכב אף יותר, בעיקר כי נרטיב משפחתי במצבים של טראומה מתמשכת איננו אחיד אלא לעיתים מורכב וקונפליקטואלי. משפטים כמו "אני מבינה את מה שאתם מספרים לי", "זה בוודאי קשה מאוד" הם חשובים על מנת לקדם את יחסי האמון והקרבה בין העובדת הסוציאלית לבני המשפחה.

6

Made with FlippingBook Digital Publishing Software