מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

הקדמה נחשפו כל ילדי ישראל ומשפחותיהם להתקפה 2023 באוקטובר 7 ביום שבת אלימה וחסרת תקדים של ארגון הטרור חמאס. היא כללה את מרכיב ההפתעה (שבת בבוקר יום שמחת תורה), את מרכיב האיום הממשי לחייהם (ירי טילים וחדירת מחבלים לישראל), את מרכיב חוסר הוודאות (לקח זמן רב להבין את היקף ההתקפה ומשמעותה) ואת מרכיב הבגידה (המתנה ארוכה לסיוע והיעדר קשר עם מערכות הביטחון). כל אלה חשפו את כל הילדים במדינת ישראל לחוויה קשה המוכרת בספרות בשם "טראומה קולקטיבית", טראומה משותפת ומתמשכת. קבוצה מסוימת של ילדים נחשפה לאלימות הקשה ולמעשי הטבח באופן ישיר. חלקם היו עדי ראייה ושמיעה וחלקם חוו את המעשים האלה על בשרם. מתווה זה פותח במטרה לספק עקרונות מנחים להתערבות ולליווי ילדים אלה ומשפחותיהם. המתווה מתבסס על ההבנה האמפירית כי עדות למעשי טבח אינה פחותה בחומרתה מחוויה ישירה של מעשים אלה. כלומר, ילדים שהיו שעות ארוכות בממד ושמעו ו/או ראו את הזוועות הם בסיכון מוגבר ועל המערכות מסביבם להכיר בזה ולהתערב בהתאם. בספרות המחקרית יש עדויות מצטברות כי עדות של ילדים לאלימות קשה המופעלת על דמויות משמעותיות בחייהם (הורים ואחים) עשויה להיחוות כקשה ומאיימת אף יותר מאלימות המופעלת עליהם ישירות. במתווה יוצגו אמצעים מרכזיים לליווי הילדים ומשפחותיהם: הראשון, תהליכי הערכה ומיפוי של מעגלי הפגיעה; השני, מאפיינים של תכלול ההתערבות; השלישי, מרכיבים הכרחיים להתערבות עצמה; והרביעי, הכשרה מקצועית.

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online