מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

נכתב בסיוע של: גל פרדימן, מיכל אביעד ומעיין ג'ייקובסון מצוות המחקר של מכון חרוב

עריכה ועיצוב שריי דייץ' עריכת לשון: סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי: : דפוס מאור וולך הדפסה —

9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים מכון חרוב, www.haruv.org.il • 077-5150304 • פקס 077-5150300 ’ טל

Made with FlippingBook Online newsletter creator