מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

המתווה הזה מוקדש לילדים

איננו מכירות אתכם אך אין יום שחולף מבלי שאנחנו מתגעגעות אליכם

במתווה הזה אנו מקוות כי עם קבלתכם תקבלו את המענה הראוי ביותר אנו חולמות את חזרתכם אלינו במהירה בימינו אמן

Made with FlippingBook Online newsletter creator