מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

מבוא להתערבות

עקרונות ההתערבות יוצגו על פני שלושה עוגני זמן מרכזיים: 1 . שעות ראשונות 24 – שלב הקבלה של הילדים 2 . השבוע הראשון 3 . חצי שנה ראשונה

אולם עוד טרם קבלת הילדים החטופים, יש הכרח לבצע עבודת הכנה מעמיקה ומקיפה. שלב ההכנה – טרם קליטת הילדים – צעדים אלה הם הכרחיים לקידום קבלה מותאמת ובלתי מזיקה לילדים 1 . – יש משמעות מרכזית ללמידת מיפוי ידע על אודות משפחתו וקהילתו של הילד היבט זה בחייו של הילד תוך מענה לסוגיות הבאות: . א האם הילד איבד דמויות משמעותיות? (מידע זה הכרחי כי סביר להניח שאלו יהיו השאלות הראשונות של הילדים, ואנשי המקצוע צריכים להיות מוכנים ל"מתן בשורה מרה"). . ב מיהן הדמויות המשמעותיות, העוגנים שנותרו בחייו של הילד, וכיצד ניתן ליצור איתן קשר ולצרף אותן לתהליך הקליטה בנקודות המתאימות? במידת האפשר רצוי שהעובדת הסוציאלית שתלווה את הילד ומשפחתו תקיים שיחת הכנה עם אותן דמויות לקראת קבלתו של הילד. . ג מה היו מערכות היחסים במשפחה לפני המלחמה? חשוב לבדוק באופן ספציפי אם מדובר במשפחה שידוע כי היא מתמודדת עם אלימות, סכסוך גירושים בעצימות גבוהה, או כל משבר אחר. . ד אם אין הורה בנמצא, מי האפוטרופוס של הילד? המידע הכרחי החל מהשלב הראשון בו הילד יצטרך לעבור בדיקות רפואיות. . ה ? אם כן, וחיית המחמד בחיים, יש משמעות חיית מחמד האם לילד הייתה מרכזית להבאת חיית המחמד לקבלת הילד בשלבים המוקדמים ביותר (אם ניתן, אפילו בתהליך הבדיקות הרפואיות). . ו האם יש לילד צרכים מיוחדים? לדוגמה קשיי תקשורת אשר מצריכים התאמה מיוחדת בהתערבות ובשיח איתו. . ז ? חשוב לברר זאת טיפול תרופתי והוא ניעדר מחלות כרוניות האם לילד רקע של ולא קיבל ADHD־ ולהבין את המשמעות. למשל ילד שמטופל בטיפול תרופתי ל את התרופות עשוי להתנהג באופן שאינו מותאם לו, וזו עשויה להיות הסיבה.

6

Made with FlippingBook Online newsletter creator