מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

1 שלב עקרונות מנחים לשלב הקבלה של הילד השעות הראשונות) 24(

1 . הם עיקרון ראשון במעלה, קליני וערכי מהותי החזרת השליטה לילד ומתן הבחירה בהתערבות של כלל אנשי המקצוע. יש לאפשר לילד בחירה לאורך כל התהליך, להקשיב לו ולכבד את רצונו ואת בקשותיו. 2 . – יש להקפיד שיהיו פנים מוכרות שיקבלו את הילדים דמויות מוכרות ומשמעותיות עם שובם לארץ. אם הילדים משוחררים ביחד עם דמות המהווה עבורם פנים מוכרות משמעותיות, אין להפריד בינם לבין אותה הדמות. 3 . – במידת האפשר ואם ידוע על כך מעבודת ההכנה, כדאי להכין חפצים משמעותיים לילד חפץ משמעותי עבורו, כמו בובה אהובה, שמיכה או כלי נגינה. אם ידוע על חפצים משמעותיים שהושחתו, אפשר לקנות חדשים או כאלה הדומים למקור ולתת אותם לילד. 4 . – יש להקפיד על מתן צרכים בסיסיים לילד בהקדם האפשרי: דאגה לצרכים בסיסיים . אמים . ב אוכל – יש לנסות לברר אם יש מאכל שהילד אוהב לאכול (פיצה, שניצל וכו') ולהביאו. אם לא ידוע על מאכל שהילד אוהב, יש להביא אוכל בסיסי כגון לחם, גבינה ופרי. **חשוב מאוד: אין להציף את הילדים באוכל או בממתקים! . ג בגדים המותאמים למזג האוויר (ג'קט, שמיכה, בגדים קצרים אם חם מאוד) 5 . – יש להקפיד להימנע מהתערבויות פולשניות ככל הניתן. היעדר התערבויות פולשניות יש לשים לב בפרט כי מקלחת עשויה להיתפס כחוויה פולשנית. ניתן להציע מקלחת השעות הראשונות, אך אין לכפות זאת על הילד אם אינו מעוניין. 24־ ב 6 . – אין לחסוך בבדיקות רפואיות. יש לבדוק שהילד לא נפגע ושלא בדיקות רפואיות נעשו פשעי מלחמה, אולם יש להימנע ככל הניתן מחוויה פולשנית. במהלך הבדיקות הרפואיות יש לדאוג כי דמויות משמעותיות ילוו את הילדים תוך כדי שיח והתייעצות עם הילדים. כמו כן יש לתווך להם את הבדיקות באמצעות כמה שיותר מידע. לאורך קבלת הילדים חשוב שאיש מקצוע (עו"ס) קבוע יהיה נוכח, והוא גם זה שילווה את הילד ומשפחתו בחודשים הקרובים. יש לנסות להמעיט בנוכחותם של אנשי מקצוע רבים מדי. נוסף על כך, לאורך כל התהליך חשוב להגיד לילד כל הזמן מה הולך לקרות, ולאפשר לילד בחירה. לדוגמה, בבדיקה רפואית חשוב שלאורך כל הבדיקה, הרופא יסביר לילד מה הוא עומד לעשות. כך למשל, הרופא ישאל את הילד אם הוא יכול להרים לו את החולצה ולהקשיב לריאות שלו.

8

Made with FlippingBook Online newsletter creator