מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

7 . – יש לאסור איסור מוחלט על כל מפגש של הילדים עם התקשורת, בכל תקשורת השעות הראשונות שלאחר שחרורם. 24־ צורה שהיא, ב 8 . – יכול להיות שאנשים רבים, כגון קרובי משפחה רחוקים מינון דמויות ומפגשים ושכנים, יבקשו לפגוש את הילד מייד עם שובו. אין לאפשר זאת ויש להגביל את מספר האנשים שיקיפו את הילד בשעות הראשונות. גם בשלב זה, חשוב להקפיד לאפשר לילד זכות בחירה, לשתף אותו ולהתייעץ עימו. יש לבדוק עם הילד, למשל, אם יש מישהו שחשוב לו לראות, כמו חבר שהוא דמות משמעותית עבור הילד, אבל באופן טבעי לא יהיה במעגל המיידי שלו. 9 . – כל הזמן, יש להעביר לילד את המסר שהוא בטוח ומוגן. רצוי מסר של ביטחון "אתה במקום שמור", "אנחנו שומרים עליך", "אתה בטוח", להזכיר לו את הדברים: "אתה במקום בטוח". 1 0. המפגש עם ילדים שחוו אירועים טראומטיים ומציפים עשוי לערער גם את הוויסות . חשוב לנסות לשמור על תגובות רגועות, בטוחות ומווסתות מול של איש המקצוע הילדים. אם איש המקצוע חש כי הוא יוצא מוויסות, מומלץ להגיד לילד בקצרה:

"כואב לי לשמוע שזה מה שקרה לך. אני עושה הכול כדי לעזור לך". "עברת דברים קשים כל כך. זה עצוב לי מצד אחד ומצד שני אני שמח שאתה כאן עכשיו". "אתה אמיץ כל כך שאתה משתף במה שעברת".

9

Made with FlippingBook Online newsletter creator