מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 1

עיתון לקהילה המקצועית העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה 1 גיליון נקודת מפגש 2010 יולי תמוז תש"ע

תוכן העניינים

דבר העורכים

3

"מישהו לרוץ אִתו": ריאיון עם שר הרווחה והשירותים החברתיים,

4

השר יצחק הרצוג ד"ר שירלי בן-שלמה

"דברי עכשיו ילדה, אני שומעת": מרכזי הגנה בישראל

6

טליה חסין

"תבנית נוף מולדתו"

10

יסמין שיקלר-הורביץ

המהפכה האקולוגית: ריאיון עם מוטי וינטר, משרד הרווחה

12

והשירותים החברתיים ד"ר שירלי בן-שלמה

מפגש מומחים: השימוש בפרקטיקה ובמדיניות של רווחת הילד -

15

מבט בין-לאומי על העתיד

מדורים

מפגש משפטי

חובת הדיווח אחרי עשרים שנה

16

ד"ר תמר מורג

מפגש מחקרי

עמדות הציבור בישראל כלפי פגיעה בילדים וכלפי הדיווח על התופעה 18 פרופ' רמי בנבנישתי, פרופ' הלל שמיד 2008 פניות אל פקידי סעד והטיפול בהן - סיכום ממצאים לשנת 19 פרופ' רמי בנבנישתי

נפגשים בשטח

מרכזי העצמה לנוער חרדי במודיעין עילית

20

מיקי מילר

ועדת פטור

21

טל ויסמן בן שחר

"לדבר את השתיקה": ערכת הדרכה למטפלים בשירותי הבריאות 22 בקהילה - לאיתור וזיהוי ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה רותי לוי, נירית פסח, זהר לביא-סהר

2010 שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית - תש"ע

23

הילה סגל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online