מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

ליווי ילדים נפגעי עבירה בהליך הפלילי

3 וכרמית פולק-כהן 2 ורד וינדמן

בתוך כל הלא נודע, הבלבול והייאוש, הליווי נותן גב ותמיכה ועליו אפשר לסמוך. הייתה לנו הזכות לקבל ליווי... מתוך מכתבה של אם לשלושה בנים שנפגעו מינית בידי אדם מהקהילה שהמשפחה משתייכת אליה. הם עברו, כלשונם, "תהליך ארוך ומתיש של הליך משפטי".

רעיון חדשני ופורץ דרך ליווי ילדים נפגעי עבירה לאורך ההליך הפלילי, המתנהל כנגד מי שחשוד ונאשם בפגיעה בהם, הוא רעיון שלפני עשרים שנה היה חדשני ופורץ דרך. פרויקט הליווי נבנה עוד בתקופה שבה נפגעי עבירה, בגירים וקטינים כאחד, היו והנה, פחות מעשרים שנה לאחר 4 נטולי מעמד בהליך הפלילי. )20 ' , תוקן חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס 3/8/17 מכן, ביום . התיקון קבע, לראשונה בישראל, שלנפגעי 2017- תשע"ז עבירות מין חמורות תוענק זכות בדין לליווי וסיוע משפטי בהליכים פליליים המתקיימים בעניינם, ויוענק 5 מטעם המדינה סיוע במיצוי זכויותיהם בהליך זה. מדובר בתיקון היסטורי הקובע כי המדינה, באמצעות הסיוע משפטי, מקבלת עליה את האחריות המשפטית והחברתית כלפי קטינים נפגעי עבירות מין – מי שהלכה למעשה עומדים במרכז ההליך הפלילי וללא ספק האוכלוסייה המוחלשת ביותר בתוך כלל נפגעי העבירה. מאמר זה מוקדש לעו"ד לימור סולומון, זכרה לברכה, שהייתה שותפה 1 לחלום ולאסטרטגיה, למחשבה ולמעשה, אך לא זכתה לראות את השאיפה , לפני כעשור, התפרסם בכתב העת 2008 והחזון הופכים למציאות. בשנת משפט, חברה ותרבות מאמרן של עו"ד ורד וינדמן ועו"ד לימור סולומון: העצמת היחיד כפלטפורמה להעצמת הקבוצה: המקרים של ייצוג ילדים בהליכים אזרחיים וליווי ילדים נפגעי עבירה (להלן: וינדמן וסולומון, ). המאמר תיאר את החזון ואת השאיפה שפרויקט שהקימה המועצה 2008 לשלום הילד לליווי קטינים נפגעי עבירה ישמש מודל לשירות שיינתן לבסוף על-ידי המדינה. עו"ד ורד וינדמן היא מנכ"לית המועצה לשלום הילד. 2 עו"ד כרמית פולק-כהן היא היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד. 3 .2001- מדובר בתקופה שלפני חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א 4 זאת ללא תלות במבחני זכאות כלכלית או סיכוי משפטי. 5

Shutterstock

I נקודת מפגש 19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online