מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

גם הם ילדים הזקוקים לטיפול

חשוב להמשיך להפיץ ידע על התופעה של ילדים צעירים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת, ולהוסיף לפתח הכשרות מתאימות לאנשי מקצוע בתחומי הרווחה והחינוך ולמטפלים בילדים. בכוונתנו, במשרד הרווחה, להמשיך בפיתוח המענים הטיפוליים, ובכלל זה התערבויות משפחתיות מורכבות במקרים של פגיעות בין אחים, כדי שהמענים יהיו זמינים לכל ילד הנזקק להם. מהלך זה נעשה לצד המשך פיתוח המענים ברחבי הארץ עבור ילדים ובני נוער נפגעי פגיעות מיניות ובני משפחותיהם.

מבט מחקרי על פגיעות בין אחים Journal of Interpersonal- "קורבן, תוקף או רק אחי?" זה חלק מהכותרת של מאמר שפורסם בימים אלו ב . כתבו אותו דפנה טנר ונועם תרשיש (האוניברסיטה העברית; מכון חרוב) ושוש תורג'מן (מנהלת Violence חרוב-ארה"ב ולשעבר מנהלת מרכז ההגנה בית לין בירושלים). המאמר מתאר מחקר איכותני שבחן יחסים מיניים בין אחים, מתוך הפרספקטיבות של האחים עצמם. הוא התבסס על ניתוח תיקי פגיעה מינית בין אחים במשפחות דתיות וחרדיות שהופנו למרכז ההגנה לילדים. מממצאי המחקר עולה שיש שני סוגים בולטים של דינמיקה בפגיעה בין אחים. האחד – מערכת יחסים המבוססת על כפייה, והשני – מערכת יחסים מינית שהיא חלק משגרת היחסים בין האחים במשפחה. נוסף על כך מצאו החוקרים גישות שונות בקרב האחים כלפי מערכת היחסים המינית: רובם תפסו את מערכת היחסים המינית כסוטה חברתית ומנוגדת לנורמות ולמוסר המקובל, ומיעוטם, גם לאחר המפגש במרכז ההגנה, תפסו את מערכת היחסים כרצויה ומקובלת. החוקרים מסבירים את הממצאים דרך התבוננות אקולוגית על מערכת האחים, מערכת המשפחה והמערכת החברתית. ברמת היחסים בין האחים, הממצאים של המחקר שבחן את סוגי הדינמיקה המאפיינים את יחסי האחים תואמים לממצאים קודמים בספרות שמצביעים על רצף של מערכות יחסים מיניות בין אחים, החל בסקרנות מינית כחלק מתהליך התפתחותי ומעשים מיניים הדדיים, וכלה בפגיעה מינית חד-צדדית ותוקפנית של אחד האחים. עם זאת, הדינמיקה של השגרה אינה מופיעה בספרות, ובכך החידוש של המחקר הזה. ברמת המשפחה, אין מאפיינים חד-משמעיים של משפחות שבהן התבצעו פגיעות מיניות בין אחים, אך יש מאפיינים שעשויים לחזור על עצמם, כגון היעדר גבולות ברורים בין ההורים לילדים, מערכות יחסים מיניות אחרות בתוך המשפחה ועוד. לבסוף, ברמה החברתית יש מקום להתייחס לנורמות מקובלות, לערכים, לתפקידים, וכן לנושאים של מגדר וכוח אשר גם להם חלק בדינמיקה של הפגיעה. חשיבותו של מחקר זה, בראש ובראשונה, בכך שהוא ממלא את הלקונה המחקרית בתחום זה, וכמובן– גם בזווית המיוחדת שהוא מציע להתבוננות המבוססת על הפרספקטיבות של האחים עצמם.

I נקודת מפגש 25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online