מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 15

מפגש בשטח

מפגיעה לרגיעה פנקס כיס לאנשי מקצוע

Shutterstock

צוות מרכז הגנה בית לין ירושלים 1 דפנה טנר ונועם תרשיש

אותנו לדילמות מורכבות ומותיר אותנו שוב ושוב עם סימני שאלה. חשבנו שנוכל להגדיר מהי פגיעה מינית בין אחים ולצייר לכם בקווים פשוטים וברורים מה היא כוללת ומה כן נחשב ומה לא נחשב לפגיעה מינית – ולא הצלחנו. פגיעה מינית בין אחים היא מורכבת ומבלבלת. היא מורכבת מכיוון שהיא תלוית תרבות ותלוית משפחה. וכן, יש את ההגדרות החוקיות ויש מקרים קיצוניים שבהם המקרה ברור, אבל מעבר לכך, כל מקרה הוא ייחודי. גם אנחנו, שאמורים להיות המומחים בזיהוי ובהתערבות, איננו מצליחים לצייר איפה בדיוק עובר הגבול. לדוגמה, אם ילדה מספרת שאחיה הראה לה את "הבולבול" – המשמעות של זה במשפחה שבה האחים נוהגים להתקלח יחד שונה מאוד מבמשפחה שבה האחים מקבלים מסר ברור שיש להקפיד על כיסוי אברי הגוף הפרטיים. במקרה הראשון יכול להיות שמדובר בנורמות משפחתיות שצריך לדון בהן, אבל לא בהקשר של פגיעה מינית. במקרה השני זה כבר מעורר חשד לפגיעה... במקרים של פגיעות מיניות בין אחים ההגדרות החוקיות של פגיעה מינית עלולות להיות מנותקות מאוד מההגדרות הפנימיות של הילדים ושל המשפחה. במה שונה פגיעה מינית בין אחים מפגיעה מינית אחרת?

פגיעות מיניות בין אחים מתוך כלל הפגיעות המיניות בתוך המשפחה שאנו מטפלים בהן, כשישים אחוז הן פגיעות מיניות בין אחים, ובכל יום מתקבלים במרכז ההגנה בית לין דיווחים על פגיעות מיניות כאלה. בשנים האחרונות מתבצע במרכז שלנו מחקר העוסק בנושא זה ומבוסס על מקרים שמגיעים אלינו, בניסיון להבין טוב יותר את התופעה. בפרק זה אנחנו מבקשים לתאר לפניכם את הסוג הזה של הפגיעה המינית – שהוא אחר, הוא מטריד, הוא מכניס

ד"ר דפנה טנר, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית; 1 נועם תרשיש, מכון חרוב ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית.

נקודת מפגש I 58

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online