מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 16

לראות את הילד הבלתי נראה ניתוח אינטראקציות בין עובדים סוציאליים ללקוחותיהם בביקורי בית - מבט מחקרי על הנעשה בעולם Shutterstock

נקודת מפגש I 32

Made with FlippingBook Learn more on our blog