מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 16

ועדות מוגנות -שותפות בדרך הובלת פרויקט ועדות מוגנות קהילתי בשיתוף הרשויות ומתנדבים בקהילות Shutterstock

נקודת מפגש I 52

Made with FlippingBook Learn more on our blog