מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון 19 - ינואר 2020

שינויים במבנה המוח של תינוקות עקב התעללות

מקורות Garner, A. S., & Shonkoff, J. P. (2012). Committee on psychosocial aspects of child and family health; Committee on early childhood, adoption, and dependent care; Section on developmental and behavioral pediatrics. Early childhood adversity, toxic stress, and the role of the pediatrician: Translating developmental science into lifelong health. Pediatrics, 129 (1), e224-231. Greeson, J. K., Briggs, E. C., Layne, C. M., Belcher, H. M., Ostrowski, S. A., Kim, S., Lee, R. C., Vivrette, R. L., Pynoos, R. S., & Fairbank, J. A. (2014). Traumatic childhood experiences in the 21st century: Broadening and building on the ACE studies with data from the National Child Traumatic Stress Network. Journal of Interpersonal Violence, 29 (3), 536-556. Johnson, S. B., Riley, A. W., Granger, D. A., & Riis, J. (2013). The science of early life toxic stress for pediatric practice and advocacy. Pediatrics, 131 (2), 319-327. Shonkoff, J. P., & Garner, A. S. (2012). Committee on psychosocial aspects of child and family health; Committee on early childhood, adoption, and dependent care; Section on developmental and behavioral pediatrics. The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. Pediatrics, 129 (1), e232-246.

סיכום הקהילה המקצועית העוסקת בילדים הסובלים מהתעללות והזנחה (על כל גווניה) חייבת לפתח, לחקור ולספק באופן פעיל ונמרץ שיטות איתור, טיפול והתערבות מוקדמת בקרב ילדים נפגעי התעללות והזנחה. על התערבות זו למנוע ולהפחית ככל האפשר את השפעת הסטרס הרעיל על התפתחות המוח בילדות. העקרונות המנחים פיתוח שיטות כאלו כוללים: א. הכשרה, בנייה וחיזוק של צוותים מקצועיים מקומיים שזו התמחותם הייחודית – בפיזור ארצי; ב. הגברה ניכרת של נגישות המשפחות הזקוקות לכך לצוותים מקצועיים אלו. התרשים מטה, הלקוח ממאמרם של שונקוף וגארנר ), מסכם בבהירות את עקרונות Shonkoff & Garner, 2012( הטיפול והמניעה הנדרשים.

לאורך החיים well being תוצאות של

הביולוגיה של בריאות והתפתחות

מצטברת עם הזמן

— התנהגויות הקשורות לבריאות — הישגים בהשכלה ויצרנות כלכלית — בריאות גופנית ונפשית

הסתגלויות או שיבושים פיזיולוגיים

אינטראקציה בין גנים-סביבה

מוטמעת בתקופות רגישות

בריאות והתפתחות

ביולוגיה

I נקודת מפגש 15

Made with FlippingBook Learn more on our blog